Online gokken en privacy: wat moet je weten?

Online gokken en privacy: hoe zit het precies? Het internet is helaas een plek waar veel oplichters werkzaam zijn. Je moet dus als consument altijd op je hoede zijn voor mogelijke oplichting. Ook als het gaat om een online casino. Het goede nieuws is dat online casino’s met een Nederlandse vergunning allemaal gecontroleerd zijn door de Kansspelautoriteit en zich aan strenge voorwaarden moeten houden (lees hier ons artikel over de Kansspelautoriteit, ofwel de Ksa. Er wordt hierdoor in Nederland ook goed gecontroleerd op de kwaliteit en veiligheid van online casino’s. Dit is voor jou als speler natuurlijk voordelig. Het is daarom handig om te weten waar jij op moet letten wanneer jij gaat spelen bij een betrouwbaar online casino. Zo slaan online casino’s bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van jou op, maar wat doen ze hier eigenlijk mee en waarom is het zo belangrijk dat zij zich houden aan de privacywetgeving?

We bespreken in dit artikel onder andere:

  • Het doel van de nieuwe wetgeving;
  • Privacywetgeving (die ook geldt voor online casino’s);
  • Privacybeleid van online casino’s;
  • Bijzondere persoonsgegevens;
  • Het concurrentievoordeel dat een online casino heeft met duidelijk en kloppend privacybeleid.

Doel nieuwe wetgeving

De Wet Kansspelen op afstand is op 1 april 2021 in werking getreden (lees hier ons artikel over de Wet Kansspelen op afstand). 

Het doel van de nieuwe wet is dat de speler zo goed mogelijk beschermd wordt. 

Dit is natuurlijk makkelijker op een gelegaliseerde en gereguleerde markt. De Kansspelautoriteit gaat onder strenge voorwaarden vergunningen verlenen aan online casino’s. Door de nieuwe wet is het mogelijk om toezicht te houden op de online markt en spelers van online kansspelen te beschermen. Ook wordt hierdoor het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit eenvoudiger. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is om ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken, dit bij een betrouwbare en legale aanbieder kunnen doen. Met invoering van de Wet Kansspelen op afstand wil de Nederlandse regering dat een zo’n groot mogelijk deel van alle spelers zal terechtkomen bij het legale aanbod. De regering wil dat 80% van alle spelers van Nederlandse online kansspelen na 3 jaar bij een legale aanbieder speelt (dit wordt de kanalisatiedoelstelling genoemd).

Online gokken is vanaf 1 oktober 2021 toegestaan, maar alleen wanneer aanbieders een vergunning hebben op grond van de nieuwe wet. Zij moeten zich net als fysieke casino’s extra inspannen om spelers beter te beschermen tegen bijvoorbeeld een gokverslaving of criminaliteit. De vergunning kunnen aanbieders vanaf 1 april 2021 aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Organisaties als reclamebureaus, mediabedrijven en banken mogen geen diensten leveren aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben op grond van de nieuwe wet. Daarnaast heeft een vergunninghouder zich te houden aan een streng privacy beleid op grond van de AVG (afkorting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Dus even op een rij wat doelen (niet limitatief) van de online kansspelwetgeving Nederland:

Privacybeleid online casino’s

Het privacybeleid van een casino wordt vaak opgenomen in een privacyverklaring. 

De privacyverklaring is een juridisch document waarmee je akkoord moet gaan bij registratie bij een casino en waarin de rechten en plichten van het casino tegenover jou worden genoemd.  

Daarnaast beschrijft de verklaring hoe het casino gebruik maakt van jouw persoonlijke gegevens, waar het wordt opgeslagen, wie er eventueel toegang tot hebben en of het mag worden vrijgegeven aan andere partijen. Je persoonlijke gegeven zijn gegevens die je aan het casino doorgeeft zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, contactinformatie, statistieken van hoe vaak je wint of verliest bij het casino, creditcardgegevens, gegevens over afkomst, maar ook over schulden en over gezondheid (verslaving gerelateerd).

Je kunt in een online casino altijd nagaan of er sprake is van een specifiek privacybeleid. De informatie kan ook worden gebruikt om de service van het betreffende online casino te verbeteren. Daarbij wordt ook informatie verzameld aan de hand van het speelgedrag van de speler, bijvoorbeeld welke casino spellen een speler speelt, hoeveel geld daarbij wordt ingezet en wat het bedrag van zijn stortingen zijn. Ook kan de speler op basis van de verzamelde en bewaarde gegevens informatie geven over bijvoorbeeld de website of de software.

Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen onder de wetten van het land waar een online casino gevestigd is. Wanneer een casino in het buitenland is gevestigd, ga je dus automatisch akkoord met de overdracht van jouw persoonlijke gegevens naar een opslagpunt in het buitenland. Casino’s hebben vaak meerdere veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens gestolen kunnen worden door hackers.

Met ingang van de nieuwe wet kunnen dus online casino’s ook in Nederland van start gaan. Een groot voordeel hiervan is dat de online casino’s zich ook aan de Nederlandse privacywetgeving moeten houden. In Europa geldt de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland noemen we deze de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) Nederland is aldus verplicht geweest deze GDPR te implementeren.

Vaak hebben casino’s de privacyverklaring bij de algemene voorwaarden staan, maar er zijn ook casino’s bij die een aparte pagina hebben aangemaakt als het gaat om privacy van de spelers.

Bijzondere persoonsgegevens

Een gokverslaving valt per definitie onder ‘gezondheidsgegevens’. De AVG is streng wanneer het gaat over gezondheidsgegevens. 

Volgens de definitie in de AVG zijn gezondheidsgegevens alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van personen. 

Gezondheidsgegevens gelden als bijzondere persoonsgegevens en moeten volgens de AVG extra beschermd te worden.

Het is voor aanbieders moeilijk om een grens te trekken wanneer een speler symptomen van een gokverslaving vertoont; verwerk je dan gelijk bijzondere persoonsgegevens? Aanbieders moeten hierbij dus erg voorzichtig zijn, zodat zij niet in strijd handelen met de AVG. Het belang van het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens wordt vermeld in het advies op het Besluit kansspelen op afstand door de Raad van State.

Het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand regelt de verplichting voor aanbieders van kansspelen, om de gegevens van bezoekers te registreren. Het doel van deze registratieverplichting is onder meer om de bezoekersfrequentie van de spelers vast te leggen. Elke aanbieder van onlinekansspelen moet dus verplicht registreren hoe vaak iemand een bezoek brengt aan het online casino in verband met het verslavingspreventiebeleid. Bij deze registratie moet soms ook een zogenaamde Cruks code worden opgeslagen. Voordat een speler kan gokken, moet de kansspelaanbieder controleren of de speler geregistreerd staat in het Cruks. Als dat zo is, mag de speler niet worden toegelaten en dus niet spelen.

Het concurrentievoordeel: duidelijk privacy beleid bij online casino wekt vertrouwen

De Kansspelautoriteiten in Europa leggen grote verantwoordelijkheid bij alle casino’s met betrekking tot het controleren van persoonsgegevens van de spelers. Dit betekent dat een bestaand of nieuw casino moet kunnen aantonen dat het bij aanmelding alle mogelijke controles heeft gedaan om te zorgen dat zij weten wie zich heeft aangemeld.

Het is vanzelfsprekend en van groot belang dat alle casino’s hebben gecontroleerd dat de speler meerderjarig is. Dit zal dan betekenen dat het casino je eenmalig om een kopie van je ID en/of een bewijs van adres zal vragen. Net als met andere persoonlijke gegevens mag je ervan uitgaan dat het online casino zorgvuldig omgaat met jouw ID-kopie.

 Kansspelaanbieders zijn verplicht zich aan de AVG te houden. Gelukkig houdt de AVG de casino’s niet tegen. Integendeel juist, de AVG biedt casino’s juist de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken, als dit maar op een verantwoorde manier gebeurt. Privacy wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Wanneer een aanbieders de privacy van de speler serieus neemt, heeft deze een voorsprong op aanbieders die dit niet doen.

Conclusie

Casino’s slaan belangrijke persoonsgegevens op van spelers, zoals naam, bankgegevens en gezondheidsgegevens. 

De spelers dienen akkoord te gaan met het privacy beleid wanneer zij zich registreren bij een online casino. Een online casino moet zich houden aan de privacywetgeving van het land waar het gevestigd is. In Nederland moeten online casino’s zich daarom houden aan de AVG. In Nederland zijn er strenge eisen gesteld aan het verzamelen van persoonlijke gegevens, met name aan bijzondere persoonsgegevens. De gezondheidsgegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens mogen aanbieders van online casino’s verzamelen, omdat zij een streng beleid rondom verslaving moeten voeren.

 Casino’s die zich houden aan de AVG-wetgeving, zullen een concurrentievoordeel hebben tegenover casino’s die dit niet doen. Spelers hebben namelijk meer vertrouwen in een casino die serieus omgaat met hun persoonsgegevens.

Wil je meer weten over online gokken? Lees dan ons artikel: Online gokken in Nederland legaal: wat betekent dit voor mij?

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.1
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.