Privacy Statement DutchGamblers

1. Inleiding Privacy Statement DutchGamblers

DutchGamblers neemt jouw privacy zeer serieus. Om die reden is er gekozen voor een uitgebreid Privacy Statement, waarin heldere informatie wordt geboden met betrekking tot verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook informeren we jou in deze verklaring helder over de rechten die je hebt met betrekking tot verwerking van jouw persoonsgegevens. Maar allereerst:

Wat doet DutchGamblers precies? DutchGamblers is een online casino affiliatiebedrijf. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk duidelijke informatie plaatsen op onze website met betrekking tot online casino’s, zodat jij als speler beter weet waar je aan toe bent. Hierbij nemen we te allen tijde de Nederlandse kansspelwetgeving in acht. Klik je op een affiliatielink via onze website? Dan ontvangen wij commissie over de omzet die jij oplevert voor het betreffende online casino.

Alle artikelen in deze verklaring zijn opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Heb je twijfels of vragen over verwerking van jouw persoonsgegevens door DutchGamblers? Neem dan contact op via het onderstaande e-mailadres:

[email protected]

2. Categorieën persoonsgegevens

DutchGamblers verwerkt gegevens slechts op minimale schaal. Wij verwerken daarmee de volgende categorieen gegevens:

  • Voornaam (en achternaam, indien deze wordt opgegeven);
  • E-mailadres;
  • In sommige gevallen een IP adres.

Wij verwerken en bewaren uitsluitend gegevens waarvan ondubbelzinnig is gebleken dat deze voor verwerking zijn aangeboden.

3. Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG delen wij de grondslagen voor onze doelen voor gegevensverwerking mee. Wat is een grondslag voor gegevensverwerking? Een grondslag voor gegevensverwerking is de ‘juridische basis’ die wij hebben voor gegevensverwerking. Artikel 6 lid 1 sub a AVG is van toepassing op DutchGamblers: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van toestemming: door het contactformulier in te vullen geef je ons akkoord een reactie te sturen. De verwerking van persoonsgegevens door DutchGamblers voldoet aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. De verwerkingsdoeleinden kunnen worden gezien als de concrete doelen van verwerking. Hieronder volgt daarom een weergave met het verwerkingsdoel.

Doelen waarvoor DutchGamblers uw persoonsgegevens voor verwerkt:

Contact opnemen

Heb je een vraag gesteld via de mail of via ons contactformulier? Dan ontvangen wij in ieder geval jouw naam en jouw e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om jou een e-mail terug te kunnen sturen. Deze gegevens blijven bij ons bewaard volgens de opslagtermijnen die wij hanteren.

Nieuwsbrief

DutchGamblers beoogt gebruik te maken van een nieuwsbrief. Via Opt-In vragen wij hierbij akkoord op het al dan niet aan jou verzenden van de nieuwsbrief.

Zoals je kunt zien zijn er vrijwel geen gevallen waarin DutchGamblers jouw gegevens verwerkt. DutchGamblers biedt een informatiesite, en er bestaat verder geen contractuele relatie tussen jou en DutchGamblers. Het verwerken van gegevens op grotere schaal is daarmee ook niet nodig.

4. Opslagperiode gegevens

Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG dienen wij per opslagtermijn duidelijk aan te geven hoelang wij jouw persoonsgegevens bewaren. Als volgt:

Contact opnemen

De gegevens die wij verzamelen voor dit verwerkingsdoel blijven maximaal 2 jaar in onze administratie bewaard; tenzij er een gerechtvaardigd belang bestaat om dit langer te doen.

Nieuwsbrief

Deze gegevens slaan wij op totdat jij ervoor gekozen hebt de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

DutchGamblers deelt geen persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt slechts indien dit noodzakelijk is. Indien er op een bepaald moment wel ontvangers van persoonsgegevens zijn, wordt ons privacy statement geoptimaliseerd en brengen we jou daarvan op de hoogte (indien je ingeschreven staat in onze nieuwsbrief).

6. Beveiliging

DutchGamblers hecht in hoge mate waarde aan de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Daarom maken wij gebruik van onder andere een SSL Certificaat, een HTTPS-beveiliging, Firewalls en zijn alle apparaten waarop wij inloggen beveiligd met sterke wachtwoorden.

7. Jouw rechten

Hieronder geven we jou een duidelijk overzicht van de rechten die jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en ons gebruik/onze verwerking hiervan. Hoewel we bij DutchGamblers op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk jou te wijzen op de rechten die je in het kader van de AVG hebt.

a. Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heb je het recht jouw persoonsgegevens op te vragen, die door DutchGamblers zijn verwerkt en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail naar [email protected]. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van jouw gegevens toegestuurd.

b. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen jouw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan kan DutchGamblers dit aanpassen op jouw verzoek.

c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heb je het recht, indien redelijk en mogelijk, DutchGamblers te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

Je hebt in bepaalde gevallen het recht om DutchGamblers te vragen gegevens te vernietigen. Dit kun je doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet DutchGamblers jouw persoonsgegevens vernietigen:

  • DutchGamblers heeft jouw gegevens niet meer nodig voor doelen waar DutchGamblers de gegevens voor heeft verzameld;
  • Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan DutchGamblers om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in;
  • Je maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. Je hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn jouw belangen groter dan de belangen van DutchGamblers met betrekking tot verwerking van jouw gegevens? Dan heb je een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat jouw belang zwaarder weegt;
  • Wanneer DutchGamblers jouw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heb je direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Wanneer DutchGamblers een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is DutchGamblers verplicht om jouw gegevens te wissen;
  • Wanneer je als betrokkene jonger dan 16 bent en DutchGamblers heeft jouw gegevens via de website verzameld, dan kun je vragen aan DutchGamblers de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG.

e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat DutchGamblers niet op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt jouw klacht dan af.

f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan [email protected] is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van jouw rechten. Twijfelen wij eraan of je daadwerkelijk degene bent wie je beweert te zijn? Dan hebben wij de mogelijkheid je te verzoeken een kopie van jouw identiteitsbewijs aan te leveren. Hierbij vragen we je altijd om een kopie van het identiteitsbewijs, op de manier als voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

DutchGamblers neemt te allen tijde jouw privacy zeer serieus. Vragen? Mail naar [email protected]!

Versie 08-08-2022

Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.