Wet Kansspelen op afstand

Wet Kansspelen op afstand: het begin van de gereguleerde online gokmarkt in Nederland. En daarmee eigenlijk ook het begin van DutchGamblers! Met DutchGamblers willen wij immers enkel en alleen online casino’s promoten die op dit moment onderdeel mogen zijn van de Nederlandse gokmarkt.

Eigenlijk kan het volgende gemakkelijk gesteld worden: zonder de Wet Kansspelen op afstand, vervanger van de Wet op de Kansspelen, zouden wij niet bestaan! Daarom dragen wij deze wetgeving een warm hart toe, en hebben we extra tijd en expertise gestoken in dit artikel. 

We hebben gewerkt met juristen en specialisten binnen de branche, om jullie het best mogelijke artikel te bieden over deze wetgeving. Want met wat achtergrondinformatie; weet je als speler straks ook beter welk Online Casino in Nederland wellicht een goede speelplek is voor jou. Want hoewel wij ook veel uitleggen over leuke onderwerpen als Roulette, videoslots en Live Casino; gaan we ook in op de inhoudelijke kennis van de online casino wereld. Daarmee kan het artikel over de Wet Kansspelen op afstand absoluut niet ontbreken. 

Ga er vooral even voor zitten, want het wordt een uitgebreide beschouwing van de officiële start van de legale online casinowereld in Nederland!

Wet Kansspelen op afstand: waar begon het allemaal?

Het heeft ons even wat tijd gekost, maar met de juiste research en juiste contacten kunnen we jullie goed uitleggen waar alles begonnen is. Laten we daarom beginnen bij het begin.

Aan het eind van de jaren 90 werd het internet, en alles wat daarmee mogelijk is, steeds groter en beter. Waar Holland Casino in Nederland sinds 1975 al succesvol bezig was met het aanbieden van fysieke kansspelen, werd er (zo rond eind jaren 90, begin 2000) ook een begin gemaakt aan de wereld van het online gokken. Websites als Everest Poker (in 1998 opgericht) en ook Pokerstars (opgericht in 2001) boden pokerspelers al vroeg de mogelijkheid om online te gokken. Hierbij konden consumenten profiteren van de volgende voordelen bij online poker:

 • Online gokken: vanuit huis lekker pokeren, volle concentratie erbij en gaan!
 • Flinke prijzen: al aan het begin van de online pokerwereld; waren de prijzen hoog.
 • Cash game en toernooi: de online poker aanbieders voorzagen direct in zowel toernooipoker, als cash games.
 • Enorm bereik: hoewel nog lang niet overal gereguleerd en gelegaliseerd, kon er vrijwel overal ter wereld online gepokerd worden. Dus ook online poker in Nederland!

Steeds meer en meer begon het op te vallen dat er in Nederland online gepokerd werd, terwijl hier geen gereguleerde markt voor was. De Wet op de Kansspelen (oude versie dus) voorzag niet in het reguleren van online kansspelen. En de eerste videoslot (geschiedenis van de videoslot)? Die werd in 1995 al geïntroduceerd door het online casino Gaming Club. Dit stelde nog niet veel voor; maar iedere branchespecialist kon aan zijn teenwater voelen dat online gokken zou gaan exploderen. 

Ook Holland Casino wist dat er kansen lagen op het gebied van online casino activiteiten in Nederland.

De eerste stappen richting online casino wetgeving…

Als gezegd voelde men aan dat het goed zou zijn online gokken in Nederland legaal te maken, in ieder geval deels. In 2008 bleef er een wetsvoorstel achter in de Eerste Kamer (deze had het niet gehaald); waarbij werd voorgesteld een periodieke online kansspelvergunning te verlenen aan Holland Casino. Tussen 2011 en 2014, waarbij ook de Betfair Zaak bij het Europees Hof een flinke rol heeft gespeeld, werd ook door de Europese Commissie gekeken naar oplossingen in het kader van online gokken. Er werd al snel duidelijk dat algemene Europese acties (algemene samenwerking) nuttig zouden zijn op het gebied van:

 • Consumentenbescherming
 • Verslavingspreventie
 • Fraudebestrijding
 • Tegengaan (cyber)criminaliteit

Het Wetsvoorstel Organiseren Kansspelen op Afstand (genummerd: 33.996) wordt uiteindelijk in 2019 goedgekeurd door de Eerste Kamer. In de tussentijd is er gelobbyd, gedebatteerd en gestreden: 

Wist je dat het voorstel voor Wet Kansspelen op afstand al in 2014 werd ingediend bij de Tweede Kamer? Een ruime 5 jaar heeft het geduurd om deze wet erdoorheen te krijgen. 

Ook het implementeren duurt uiteraard even. Op het moment van schrijven, kan gesteld worden dat ergens ver in 2021 de start daadwerkelijk gegeven wordt (dit wordt geüpdatet zodra wij betere informatie hebben, houd onze blogs te allen tijde in de gaten in ieder geval). Hiermee dient Wet Koa ter vervanging van de (oude) Wet op de Kansspelen. En dat is wat dat betreft een prettig gegeven…

Welkome wetgeving: vervanging van aanbouwwet Wet op de Kansspelen

De Wet op de Kansspelen kan gekenmerkt worden als echte aanbouwwetgeving. Wat houdt dat in? Deze wet is op reactieve wijze tot stand gekomen en aangepast. Nog duidelijker: de Wet op de Kansspelen heeft steeds achter de feiten aangelopen. Daarmee waren wijzigingen steeds nodig, en was de wet in gehele zin nogal rommelig en onduidelijk. Zoals net aangegeven; heeft het jaren geduurd voordat er een duidelijke Wet Kansspelen op afstand gepresenteerd kon worden; waarbij ook over lagere regelgeving goed is nagedacht. De Wet Koa is ook een wet die kan worden gekenmerkt als een wet die enorm hecht aan de consumentenbelangen:

Welkome wetgeving: legaal online gokken Nederland ter bevordering van consumentenbescherming

Dat legalisering van online gokken in Nederland niet over rozen is gegaan, moge duidelijk zijn. Enkel onder zeer strenge voorwaarden heeft Nederland het legaliseren van online kansspelen geaccepteerd. En wat verstaat Nederland zoal onder consumentenbescherming in dit kader?

 • Verslavingspreventie
 • Eerlijk spelverloop
 • Tegengaan fraude
 • Tegengaan cybercriminaliteit

Verslavingspreventie

Gokverslaving is een serieus probleem (lees ook onze pagina over verantwoord spelen). Gokverslaving kenmerkt zich onder andere door het steeds vaker en steeds meer gokken. Ook wordt er vaak gegokt om eigen problematiek te vergeten. Gokken is daarmee een toevluchtsoord. De gokker kijkt op een gegeven moment ook niet meer realistisch naar het probleem. Zo zijn er gokverslaafden die geld terug proberen te winnen nadat zij veel verloren hebben. Verliest de verslaafde dan weer, en weer en weer? Dan kunnen er ernstige problemen ontstaan. Het probleem bij gokken is dat het een verslaving is die zeer veel geld kost. Geld dat, op een gegeven moment, ook nogal eens vanuit de naaste omgeving wordt geleend. 

Nu beschreven we hier een redelijk extreme situatie. Toch is het absoluut een feit dat gokken verslavend is, en dat een ware gokverslaving hardnekkig is. De Nederlandse regering is zich daarvan bewust. De Nederlandse gokwetgeving kan daarmee ook gezien worden als een van de strengste ter wereld. Elementen van de strenge eisen:

 • Verplichte aansluiting Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Het Cruks): Alle casino’s, online en landgebonden, dienen zich aan te sluiten bij het Cruks. Met deze landgebonden tool kan de speler uitgesloten van spelen bij álle aanbieders met een Nederlandse vergunning.
 • Verplichte cursussen verslavingspreventie (online) casino’s: Middels cursussen dient het personeel kennis te hebben van gokverslaving. Personeel moet verslaving kunnen herkennen, en daarmee ook hulp kunnen bieden.
 • Verplichte tools voor online casino’s: De mogelijkheid eenvoudig deposit limits in te stellen, of uit te sluiten, dient te allen tijde aanwezig te zijn.
 • Eerlijke reclame: Reclame en marketing voor de online casino’s mogen niet op onredelijke wijze een vals beeld schetsen van het gokken.
 • Verboden kansspelen: Er mogen geen kansspelen aangeboden worden waarmee meer verloren kan worden dan de inzet (de klassieke ‘autosleutels op de pokertafel’).
 • En meer…

Eerlijk spelverloop

Zoals ook in de lagere regelgeving benoemd wordt, Regeling Koa, dient het online casino erop toe te zien dat er altijd eerlijk sprake is van eerlijk spelverloop. Zo zijn objectief correcte toevalsgeneratoren verplicht (gecertificeerde Random Number Generators). Zo weet je als speler zeker dat je te allen tijde precies evenveel kans maakt op een prijs (hierbij hanteert een casino vaak een vast Return To Player per spel). Bij online casino’s zijn deze RTP’s vaak hoog!

Tegengaan fraude

Door frauderende partijen kunnen spelers benadeeld worden. De Regering stelt daarmee strikte eisen in voor de vergunninghouders; zodat fraude tegengegaan kan worden. De gokmarkt in Nederland moet transparant, eerlijk en veilig zijn.

Tegengaan cybercriminaliteit

In het kader van veiligheid wordt uiteraard ook van de online casino’s verwacht dat er rekening wordt gehouden met veiligheid op het gebied van onder andere diefstal. Spelerstegoeden dienen veiliggesteld te worden.

Hieronder een overzicht van pijlers die onlosmakelijk verbonden zijn aan de aanvraag van een vergunning voor online kansspelen in Nederland:

 • Betrouwbaarheid
 • Deskundigheid
 • Verslavingspreventie
 • Continuïteit
 • Reclame en marketing
 • Consumentenbescherming
 • Matchfixing tegengaan
 • Integriteit
 • Identificatie en verificatie spelers
 • Cruks en Controle databank

Een flinke lijst aldus, met zaken waar het online casino aan moet voldoen; willen zij überhaupt kans maken op een vergunning.

Ontwerpbesluit Kansspelen op afstand en Ontwerpregeling Kansspelen op afstand

Op 03 maart 2020 werd het ontwerpbesluit Kansspelen op Afstand gepubliceerd. Op 20 augustus de Ontwerpregeling Kansspelen op Afstand. Deze lagere regelgeving dient meer invulling te geven aan de nadere doelstellingen van Wet Koa. Deze regelgeving liet, op het moment van publicatie, duidelijk zien dat de meest belangrijke pijlers in acht zijn genomen. Zo kende de ontwerpregelingen veel informatie over verslavingspreventie, eerlijk spelverloop maar bijvoorbeeld ook bescherming van persoonsgegevens. Waarom is deze laatste interessant?

De AVG wetgeving heeft er gelukkig voor gezorgd dat we door heel Europa gebonden zijn aan dezelfde privacywetgeving. Waar het voor online casino’s en de online kansspelmarkt in het algemeen lastig is geweest eenlijnigheid te vinden op het gebied van wetgeving. Nu is het zo dat er in alle regelgeving omtrent Wet Koa veel aandacht besteed wordt aan de bescherming van persoonsgegevens. Prettig voor jou als speler? Uiteraard:

 • Jouw accountgegevens kunnen niet zomaar verkocht worden voor direct marketing.
 • Je spelgeschiedenis wordt streng bewaakt en komt absoluut niet op straat te liggen.
 • Het online casino is verplicht precies aan je uit te leggen wat zij met jouw gegevens doen.

Verslavingspreventie, bescherming van je gegevens en een sterke vuist tegen diefstal/cybercriminaliteit. Deze eerder gepubliceerde regelingen geven toch duidelijk aan dat bescherming van de consument voorop staat.

Wat verandert er allemaal met de nieuwe wet kansspelen (Wet Kansspelen op afstand)?

Een aantal relevante veranderingen op een rijtje, wanneer Wet Kansspelen op afstand in werking trad/is getreden:

 • Online gokken in Nederland kan nu legaal bij vergunninghouders.
 • Het Cruks is in het leven geroepen: een landgebonden tool voor het tegengaan gokverslaving.
 • De belastingplicht van de online gokker, is verlegd naar de vergunninghouder (lees hier meer over kansspelbelasting).
 • De online casino’s dienen eerlijk spelverloop te garanderen en waarborgen.
 • De online casino’s dienen zich in algemene zin te houden aan de eisen van Wet Koa! Hier hebben we in dit artikel een flink aantal van besproken.

Een lekker gokje wagen online, zonder zorgen over slecht beleid bij een online casino? Geen stress over afdracht van belasting bij het winnen van een stevig bedrag? Een transparante en Nederlands ingerichte markt? Het is er allemaal, met ingang van Wet Koa!

Bekijk onderstaand filmpje voor een korte samenvatting over de legalisering van online gokken in Nederland:

DutchGamblers: blijf op de hoogte van online gokken in Nederland

Online gokken bij online casino’s legaal in Nederland, en waarbij je erop kan rekenen dat alle zaken netjes geregeld zijn? Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen door bijvoorbeeld onze blogpagina te bekijken.

FAQ Wet Kansspelen op afstand:

Wanneer is online gokken in Nederland legaal?

Dit hangt af van het moment van lezen (dit artikel is geschreven vóór inwerkingtreding Wet Kansspelen op afstand, met een blik ver op de horizon). Ná inwerkingtreding van deze wetgeving, op het moment dat de Kansspelautoriteit vergunningen aan online casino’s heeft verleend (procedure vergunning verlening online casino’s); weet je ook bij welke online casino’s je legaal kunt gokken.

Moet ik kansspelbelasting afdragen als ik geld win?

Na inwerkingtreding hoef je geen kansspelbelasting te betalen, wanneer je geld wint bij een (online) casino met een Nederlandse vergunning. Speel je bij illegale aanbieders? Dan ben je nog steeds verplicht zelf de kansspelbelasting af te dragen, naar het nog op dat moment geldende tarief. Kansspelbelasting berekenen kan op deze pagina.

Wat doet een online casino met mijn persoonsgegevens?

Wat doet het online casino met jouw gegevens? Zeer goede vraag. Het prettige is, dat ook voor de vergunninghouders de AVG wetgeving geldt (Algemene Verordening Gegegevensbescherming). Dit betekent dat je op de website van de online casino’s privacybeleid zou moeten vinden, dat exact uitlegt hoe er wordt omgegaan met jouw privacygegevens. Lees hier het privacybeleid van DutchGamblers.

Wat kan ik doen wanneer ik teveel gok?

Allereerst is het goed om gebruik te maken van algemene voorlichting. Zo leggen we bij DutchGamblers ook veel uit over het tegengaan van gokverslaving. Het is vervolgens goed om gebruik te maken van de tools die jou kunnen helpen gokverslaving te bestrijden. Dit zijn tools van het online casino: deposit limits, of bijvoorbeeld self exclusion. Lukt het hiermee niet goed jouw gokgedrag aan banden te leggen? Dan kun je kiezen voor uitsluiting via het Cruks. Daarbij kan ook nog gekozen worden voor professionele hulpverlening.

Welke veranderingen vinden er plaats na inwerktreding van de Wet Kansspelen op Afstand?

Online gokken is dan legaal voor vergunninghouders, Er is een landgebonden tool voor het tegengaan van gokverslaving (Het Cruks) en nog veel meer…

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.1
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
4 juni 2024
QMRA gelanceerd in Ontario
15 mei 2024
Gratis Spins Welkomstbonus overzicht juni 2024
30 april 2024
Hoe weet ik of een online casino in Nederland legaal is?
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.