Waarom is privacybeleid zo belangrijk voor online casino’s?

Met intreding van de nieuwe Wet kansspelen op afstand (KOA) wordt er veel verwacht van Nederlandse aanbieders, die straks een vergunning hebben, als het gaat om het tegengaan van verslavingspreventie. Zij moeten bijvoorbeeld verslavingspreventie tools instellen, verplichte aansluiting bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en het volgen van trainingen om nu ook online risicovol speelgedrag te kunnen signaleren. Uiteraard speelt de privacywetgeving hierbij een grote rol, voor spelers, maar ook voor aanbieders van kansspelen. 

Het is daarom van belang om de regels op grond van de Wet KOA op een AVG-verantwoorde manier te volgen. Dit biedt ook kansen voor aanbieders van kansspelen. Zij kunnen zich onderscheiden door een goed privacybeleid te voeren.

Maar welke gegevens slaan casino’s nou eigenlijk op, en waarom is het zo belangrijk dat een aanbieder zich houdt aan de AVG-normen?

Het gaat om (zeer) gevoelige persoonsgegevens

Als speler moet je voordat je start akkoord gaan met de privacyverklaring van het casino. Een privacyverklaring is een juridisch document waarin de rechten en plichten van het casino tegenover jou staan omschreven. In de verklaring wordt beschreven hoe het casino gebruik maakt van jouw persoonsgegevens, waar deze worden opgeslagen, en wie er mogelijk toegang tot hebben en of het mag worden vrijgegeven aan derden.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia zoals naam, voornaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats;
  • Communicatiegegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres;
  • Gegevens die betrekking hebben op een onderzoeksvraag, bijvoorbeeld het bestedingspatroon van consumenten;
  • Identificerende gegevens zoals IP adressen;
  • Gegevens over afkomst, over schulden en over gezondheid (verslavingsgerelateerd).

De privacyverklaring moet voldoen aan de privacywetgeving. In Europa geldt de wet General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland noemen we deze de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als het casino in het buitenland gevestigd is ga je in feite akkoord met de overdracht van je persoonlijke gegevens naar een opslagpunt in het buitenland. Casino’s hebben vaak meerdere veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat je data gestolen kan worden door hackers.

Gezondheidsgegevens

De AVG is streng als het gaat over gezondheidsgegevens: volgens de definitie in de AVG zijn dit alle persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van betrokkenen. Gezondheidsgegevens gelden als bijzondere persoonsgegevens en moeten volgens de AVG extra beschermd te worden.

Een gokverslaving valt per definitie onder ‘gezondheidsgegevens’. Het is voor aanbieders moeilijk om een lijn te trekken, wanneer iemand symptomen van gokverslaving vertoont; verwerk je dan bijzondere persoonsgegevens? 

Aanbieders moeten hierbij erg voorzichtig zijn, zodat zij niet in strijd handelen met de AVG-wetgeving. Het belang hiervan werd onlangs aangestipt in het advies op het Besluit kansspelen op afstand door de Raad van State. Dit advies wordt in deze blog behandeld. 

Het advies van de Raad van State op Besluit Kansspelen op afstand: wat werd er gezegd over de AVG?

In het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand wordt de Wet KOA, die naar verwachting op 1 april 2021 in werking zal treden, nader uitgewerkt. Zoals bekend is het aanbieden van en het deelnemen aan kansspelen op afstand in Nederland nu nog illegaal. Het voorkomen en verminderen van gokverslaving is een van de meest belangrijke redenen geweest voor het ‘legaliseren’ van online kansspelen in Nederland.

Met kanalisatie (kort gezegd zoveel mogelijk zorgen dat de Nederlandse gokker/speler bij Nederlands vergund aanbod blijft) wil de overheid zorgen dat er duidelijk zicht blijft op verslavingspreventie beleid. Wanneer wordt uitgeweken naar illegaal aanbod, is het namelijk niet te controleren hoe daar met risicovol speelgedrag wordt omgegaan.

Het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand voorziet in de verplichting voor aanbieders van kansspelen, zoals speelautomatenhallen en casino’s, om de gegevens van bezoekers te registreren. Het doel van deze registratieverplichting is onder meer om de frequentie waarmee spelers speelautomatenhallen en speelcasino’s bezoeken vast te leggen.

Elke (online) aanbieder van kansspelen moet dus registreren hoe vaak iemand een (online) bezoek brengt aan het (online) casino. Bij deze registratie moet ook een eventuele zogenaamde Cruks code worden opgeslagen.

Wat is Cruks?

Cruks is de afkorting voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is een landelijk register waarin spelers zullen worden opgenomen die problemen hebben met gokken.

Deze kunnen spelers vrijwillig opgeven, maar dit kan je ook worden verplicht door het casino. Met behulp van de Cruks code kan worden bekeken of een speler geregistreerd staat als problematische speler. Op Cruks staat dus een landelijke lijst met spelers die minimaal zes maanden niet mogen gokken. Als je op deze lijst staat, ben je dus een problematische speler. Hierna kan de speler niet meer gokken bij alle aangesloten (online) kansspelaanbieders, speelcasino’s en speelautomaten hallen. Wanneer je nadat je bent verbannen je toch weer probeert aan te melden bij een casino en je geeft je naam, geboortedatum en/of Burgerservicenummer op, controleert het casino jouw gegevens via de Kansspelautoriteit en ziet dat je in Cruks staat. Dan mag het casino jou niet toelaten of inschrijven.

Gokaanbieders hebben wel de plicht jou te wijzen op hulpmogelijkheden om je gokproblemen op te lossen. Cruks voorkomt dus dat spelers of de mensen om hen heen te diep in de problemen raken door het gokken. De verantwoordelijkheid om hulp te zoeken ligt uiteindelijk bij jou als speler zelf. De registratieplicht bereikt iedereen die een bezoek wil brengen aan een (online) casino. Vragen over de proportionaliteit en subsidiariteit van deze registratieplicht en het Cruks Systeem komen hierbij kijken. Staan deze eigenlijk in verhouding met de AVG-wetgeving? Deze vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden.

De wetgever hoopt met de registratieplicht en het Cruks Systeem kansspelverslaving te verminderen en te bestrijden. De wetgever heeft in haar beraadslagingen reeds een afweging gemaakt op basis van proportionaliteit en subsidiariteit in de privacy data protection impact assessment (PIA) die zij heeft gedaan op de Wet KOA. De minister heeft de Afdeling advisering specifiek gevraagd hoe deze voorgenomen bezoekersregistratie zich houdt aan de dataveiligheid. De Afdeling advisering heeft dit onderzocht met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Zij heeft de conclusie getrokken dat deze registratieverplichtingen noodzakelijk en proportioneel zijn. Ook zijn deze systemen voldoende beschermd om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de Wet KOA een evaluatie plaats. Hierbij zullen proportionaliteit, subsidiariteit en de algehele uitwerking nogmaals worden onderzocht.

Bekijk het besluit kansspelen op afstand op: Raad van State.

Het concurrentievoordeel: duidelijk Privacybeleid bij online casino wekt vertrouwen

De Kansspelautoriteiten in Europa leggen grote verantwoordelijkheid bij alle casino’s met betrekking tot het controleren van persoonsgegevens van de spelers. Dit betekent dat een bestaand of nieuw casino moet kunnen aantonen dat het bij aanmelding alle mogelijke controles heeft gedaan om te zorgen dat zij weten wie zich heeft aangemeld.

Het is vanzelfsprekend en van groot belang dat alle casino’s hebben gecontroleerd dat de speler bijvoorbeeld meerderjarig is. Dit zal dan betekenen dat het casino je eenmalig om een kopie van je ID en/of een bewijs van adres zal vragen. Net als met je andere gegevens mag je ervan uitgaan dat het online casino zorgvuldig omgaat met jouw ID-kopie.

Privacybescherming wordt steeds belangrijker voor spelers, maar ook voor aanbieders van kansspelen. Het is daarom van belang om de regels op grond van de Wet KOA op een AVG-verantwoorde manier te volgen. Hiervoor is kennis nodig op het gebied van dataverwerkingen. Kennis die niet iedere aanbieder van kansspelen heeft. Aanbieders moeten zich niet laten wijsmaken dat de AVG een drempel is voor het succesvol uitvoeren van jouw onderneming, maar zij moeten dit juist zien als een kans om zich te onderscheiden ten opzichte van andere aanbieders. Door de AVG is zelfs meer mogelijk dan het geval was voor de invoering van deze wet, als de aanbieder goed over zijn privacy heeft nagedacht.

Kansspelaanbieders zijn verplicht zich aan de AVG te houden. Gelukkig houdt de AVG de casino’s niet tegen. Integendeel, de AVG biedt casino’s juist de mogelijkheid om persoonsgegevens te verwerken, als dit maar op een verantwoorde manier gebeurt. Privacy wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Wanneer een aanbieders de privacy van de speler serieus neemt, heeft deze een voorsprong op aanbieders die dit niet doen.

Conclusie: Privacybeleid online casino’s

Casino’s hebben het recht volgens de AVG, persoonlijke gegevens van hun spelers op te slaan. Het gaat om verschillende gegevens, zoals voornaam, geslacht en achternaam. Maar in principe mogen casino’s ook medische gegevens opslaan. Zij hebben namelijk het recht spelers (mogelijk via Cruks) van gokken bij alle aangesloten (online) kansspelaanbieders, speelcasino’s en speelautomaten hallen. Casino’s dienen zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Casino’s die zich reguleren aan de AVG-wetgeving, zullen een concurrentievoordeel hebben tegenover casino’s die dit niet doen. Spelers hebben namelijk meer vertrouwen in een casino die serieus omgaat met hun persoonsgegevens.

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.2
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.