Asian handsome business man using laptop computer working in office.

Stappen aanvragen vergunning bij de Nederlandse Kansspelautoriteit 

De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA), is een onafhankelijke toezichthouder die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht op de kansspelen in Nederland. De KSA stelt als belangrijkste doel, het voorkomen van oneerlijk spel, misbruik en het voorkomen witwassen. In Nederland is het voor zowel fysieke als online casino’s verboden om kansspelen te organiseren zonder een lopende vergunning van de KSA. Om een vergunning te krijgen voor het organiseren van kansspelen, moeten bedrijven een lange en prijzige aanvraagprocedure volgen. In dit artikel vertellen we je de stappen die casino’s moeten volgen bij het aanvragen van een vergunning bij de KSA. 

Legale casino’s met een leuk spelaanbod:

Een ster in retentie: vaak leuke aanbiedingen

Mooie bonussen tot wel 250 Euro

Zeer scherpe layout, veel slots en goed vindbaar

Bonus
8.6
5/5

Bonusbedragen oplopend tot 250 Euro

Een echt casino voor de slotsliefhebber

Account registreren gaat lekker vlot

Bonus
8.5
5/5

De Nederlandse Kansspelautoriteit 

De KSA is vanaf 1 april 2012 het orgaan voor veilige speelomgeving en een eerlijk aanbod van kansspelen in Nederland. Zij hebben een aantal belangrijke functies, zoals bijvoorbeeld het bezighouden met verslavingspreventie. Jongeren, mensen onder de achttien, mogen niet legaal gokken in Nederland. Kansspelaanbieders moeten dan bijvoorbeeld ook zorgen dat er maatregelen worden getroffen bij deze doelgroep. Ook bij andere doelgroepen zoals verslavingsgevoelige houdt de KSA zich elke dag weer bezig met het voorkomen van een kansspelverslaafde. 

Logo Kanspelautoriteit, blauwe balk met schild en leewen aan de zijkanten

De KSA werkt onder andere samen met het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en mediapartijen. Dit maakt het dus een belangrijk, betrouwbaar en groot orgaan. De KSA stelt allerlei eisen aan het organiseren van kansspelen, hiervoor delen ze dus ook vergunningen uit. Althans, van uitdelen is geen sprake want hier hebben een hele hoop slimme mensen uit het vak een vrij grote checklist gemaakt. Voldoe je aan deze checklist? Dan krijg je een vergunning, zo makkelijk is het. Maar zelfs de eisen hebben weer mini-eisen, dit om het zo waterdicht mogelijk te krijgen. 

Algemeen

Als je een aanvraag gaat doen voor een vergunning dan is het verstandig om je goed voor te bereiden, er worden namelijk enorm veel eisen gesteld aan deze (eventuele) toekomstige vergunninghouders. Deze eisen zijn ook harde eisen, alle voorwaarden die er worden gesteld moeten worden voldaan en onderbouwd zijn met bewijsstukken. Voor deze bewijsstukken, zoals beleid et cetera, worden indien nodig soms derden ingeschakeld. Wanneer dit het geval blijkt te zijn licht de KSA je uiteraard op tijd in. 

Een simpel, onschuldig potje pokeren met vrienden, met een kleine inleg kan al worden gezien als kansspelen. Uiteraard is het niet voor alles nodig om een vergunning aan te vragen, want stel je eens voor dat je voor ieder klein spelletje waarbij je voor de gein wat geld bij inlegt eerst een halfjaar moet wachten en €48,000.- armer bent! Ja je leest het goed, een aanvraag voor een vergunning is 48 duizend euro. 

Er zijn vier soorten kansspelen waarvoor je een vergunning kan aanvragen:

 • Kansspelen waarbij spelers tegen elkaar spelen,
 • Kansspelen waarbij spelers tegen een vergunninghouder spelen (dus tegen ‘’het huis’’),
 • Weddenschappen die slaan op sportwedstrijden of de uitkomst hiervan,
 • Weddenschappen die slaan op uitslagen van paardenrennen

In beginsel moet een vergunninghouder zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in een EU- of EER-lidstaat hebben. Indien dit niet zo is, dan kom je al sowieso niet aan een vergunning van de KSA. 

De beschikking zal worden verleend binnen 6 maanden nadat de aanvraag is ingediend. Desondanks kan de beslistermijn worden verlengd met maximaal 6 maanden extra. Het komt regelmatig voor dat deze beslistermijn wordt verlengd, het is nou eenmaal een lang proces waarin enorm veel documenten en informatie moet worden nagegaan. Je zult verder in dit artikel lezen hoe veel en wat voor informatie je precies moet aanleveren. Enige zekerheid die je hebt is dat de vergunning wordt verleend met een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaren. 

De vergunning van de KSA is niet overdraagbaar, maar na toestemming van de KSA is overdragen bij fusie/splitsing wel mogelijk. We zeggen wel dat de vergunning maximaal 5 jaar geldig is, maar dit kan uiteraard vroegtijdig stoppen, dit kan gebeuren wanneer de KSA ernstige vermoedens heeft dat er enige grond bestaat om de vergunning in te trekken, dit is dan ook wettelijk geregeld in artikel 31d lid 2 WOK. Wat is eigenlijk het belang van ISO 27001 voor online casino’s? Lees het in onze blog!

Stap 1: Informatie verzamelen en bestanden opleveren

De eerste stap bij het aanvragen van een vergunning bij de KSA is het verzamelen van informatie. Voordat je een aanvraag in kan dienen, moet je weten welke vergunningen je nodig hebt, wat de vereisten zijn en wat de kosten zijn. Er zijn verschillende vergunningen die je kunt aanvragen, afhankelijk van welke kansspelen je wilt organiseren. 

Je kunt informatie krijgen over de vereisten en kosten bij de KSA. Deze informatie kan je verkrijgen op de webpagina van KSA onder de beleidsregels. Dit is een officiële bekendmaking waarin heel veel juridische termen worden gebruikt, om het even te vereenvoudigen; hierin staat alle informatie en eisen die je moet verzamelen en/of aanpassen wil je een vergunning van de KSA verkrijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 • De aanvraag moet in foutloze Nederlandse taal worden gedaan via een specifiek formulier dat op de KSA-webpagina aangeboden wordt,
 • Je moet documenten hebben van kosten en algemene eisen, algemene informatie, betrouwbaarheid, integriteit, continuïteit, betaaltransacties, spelerstegoeden, financiële zekerheid, wwft & matchfixing, uitbesteding, Cruks, intern toezicht, controledatabank, keuren spelsysteem, reclame en verslavingspreventie

Zoals je kunt lezen zijn er erg veel documenten voor een aanvrager die zij moeten aanleveren, maar als het goed is heeft een casino die daadwerkelijk een aanvraag kan bekostigen dit allemaal op orde. Een aanvraag kost namelijk zo’n 48 duizend euro. Je wilt daarnaast ook echt dat alles op orde is gezien de KSA geen teruggave geeft indien zij de aanvraag afwijzen. 

Algemene eisen

Er hangen heel wat eisen aan de documenten en beleidsstukken vast, de KSA gaat er namelijk vanuit dat alle bestanden goed leesbaar zijn, uitsluitend in een PDF format, dit PDF format moet in kleur aangeleverd worden in een resolutie van 300 dpi/ppi of hoger (DPI verwijst naar het aantal afgedrukte punten op een vierkante inch van een door een printer afgedrukte afbeelding, PPI verwijst naar het aantal pixels op een vierkante inch van een op een computerscherm weergegeven beeld) en het moet doorzoekbaar zijn via Optical Character Recognition. Dit laatste is een trasformatie waarbij uit een afbeelding van een tekst door middel van patroonherkenning alle tekens uit de afbeelding als zodanig worden herkend en apart opgeslagen door een computer. Oftewel, een tekst uit een afbeelding wordt omgezet in bewerkbare tekst. Dit wil de KSA graag zodat ze opmerkingen in de teksten kunnen maken. 

Daarnaast worden er eisen gesteld aan de beleidsstukken die worden aangeleverd door een aanvrager. De beleidsstukken moeten inclusief bijlagen bevatten die integraal onderdeel uitmaken van het beleid en bevatten de datum waarop het beleid is vastgesteld, de versie van het beleid en welke functionarissen het beleid hebben vastgesteld. Indien je dit als aanvrager verspreid hebt in meerdere documenten dan moet je deze alleen nog even samenbundelen in één document die voorzien is van een leeswijzer, zo maak je het de KSA ook weer wat gemakkelijker. 

Zoals eerder hierboven gezegd heeft de KSA het liefst de taal in het Nederlands, indien dit in een andere taal is geschreven moet dit door een Nederlands beëdigde vertaler herschreven worden. Dit hoeft echter niet als het een ICT-gerelateerd document is, een contract met een derde, audit-rapporten en certificeringen. Deze genoemde documenten mogen ook in de Engelse taal aangeleverd worden. Indien nodig kan de KSA alsnog vragen om een vertaler van deze Engelstalige documenten. 

Als je als aanvrager aan al deze eisen voldoet kan je doorgaan met de volgende stap, namelijk het aanvraagformulier invullen! 

Stap 2: Aanvraagformulier invullen

Als je alle nodige informatie hebt verzameld, is de volgende stap het invullen van het aanvraagformulier. De KSA heeft een online aanvraagformulier dat je kunt invullen. Het formulier bevat vragen over je bedrijf, je vergunningaanvraag, je financiële situatie en je kennis van kansspelen. Dit kan je rustig op je eigen tijd doen want je kunt het formulier invullen en tussentijds opslaan, zodat je het later kunt afmaken. 

Het aanvraagformulier bestaat uit 9 pagina’s, waarbij je begint met de nodige bedrijfsinformatie in te vullen:

 • Je vult hier de naam van je organisatie, KVK-nummer en de datum van oprichting in.

Vervolgens ga je door met het invullen van het correspondentieadres:

 • Je vult hier het correspondentieadres van de organisatie in en de naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer in van de contactpersoon. 

De derde stap in het aanvraagformulier zijn gegevens invullen omtrent de kansspelen die je als kansspelaanbieder aanbiedt. Hierbij is het belangrijk dat de opbrengst van het kansspel altijd een algemeen belang dient en nooit een particulier, individueel of commercieel belang heeft. 

 • Je vult in welk doel het kansspel heeft,
 • De trekkingsdata, 
 • De hoofdprijs(zen) inclusief een omschrijving en economische waarde,
 • Gegevens notaris (naam, adres, postcode en plaats)

Daarna zijn er nog wat opties voor verschillende soorten kansspelaanbieders, voor bijvoorbeeld aanbieders van loterijen en puzzelacties. Als dit niet voor jouw bedrijf geldt dan kan je meteen door naar stap 6, het inschakelen van derden. Wanneer je (een deel van) je organisatie uitbesteed aan derde moet je bij deze stap het een en ander invullen.

 • Je vult in welke werkzaamheden worden uitbesteed en hierbij voeg je de overeenkomsten met deze derden bij.

Stap 7 bestaat uit het specificeren van kosten. In de begroting van je onderneming geef je aan welke kosten je maakt voor de organisatie van het kansspel en of er kosten gesponsord worden. Je telt álle kosten, inclusief belasting, bij elkaar op en hiervan trek je eventuele gesponsorde bedragen af zodat er een totaalbedrag van de werkelijke kosten overblijft. Kosten die mogen worden opgevoerd zijn onder andere:

 • Kansspelbelasting,
 • Vergoeding KSA,
 • Drukwerk,
 • Communicatie,
 • Provisie wederverkopers,
 • Honorarium administrateur,
 • Honorarium reclamebureaus,
 • Honorarium notaris,
 • Honorarium accountant,
 • Overige kosten,
 • Totale waarde prijzenpakket.

Hoe dit er in het formulier uitziet zie je in onderstaande afbeelding:

De aanvrager dient uiteraard een financiële zekerheid te stellen voor het nakomen van verplichtingen. Zo moet hier een bankgarantie, waarborgsom, borgtocht of een andere vorm die gelijkwaardig is aan hiervoor genoemde voorbeelden toonbaar worden gemaakt. 

Een bedrijf heeft uiteraard ook vaak een bestuur, voor het aanvragen van een KSA-vergunning heeft de aanvrager zelfs een bestuur nodig. Bij stap 8 vul je de informatie over de bestuursleden in.

 • Je vult de naam van de voorzitter ofwel directeur in,
 • De naam van de secretaris,
 • De naam van de penningsmeester

Dit moet ondertekend worden door één van de bestuursleden en moet voorzien zijn van naam, dag en plaats. 

Indien je als eigenaar van het casino dat een vergunning wil aanvragen niet in staat bent om het formulier in te vullen kun je iemand machtigen om dit hele traject voor je te laten doen. Stap 9 gaat dan ook over machtigen. Hier vul je ten eerste in dat je als aanvrager een ander machtigt om je te vertegenwoordigen in de aanvraagprocedure en daartoe alle (rechts)handelingen te verrichten. Hierbij vul je in:

 • Naam gemachtigde, adres, postcode, plaats en telefoonnummer

Dit moet ondertekend zijn door de gemachtigde én door één van de bestuursleden. 

Als laatste moet je als aanvrager een paar documenten meesturen, dit zijn de volgende:

 • Exemplaar van de statuten van de organisatie die de vergunning aanvraagt,
 • Uittreksel van de inschrijving bij de KVK (dus geen bericht van registratie), handig om erbij te vermelden dat dit uittreksel niet ouder mag zijn dan drie maanden!
 • In geval van uitbesteding van (een deel van) de organisatie van het kansspel een schriftelijke machtiging en/of een overeenkomst van de uitbesteding met omschrijving en scope van de uitbesteding en gegevens van de partij aan wie is uitbesteed. 

Zoals je kunt lezen zijn dit flink veel data, daarom is het op voorhand handig om dit allemaal goed op een rijtje te hebben voor je begint aan het invullen van het formulier. Bekijk het formulier eerst goed, sla alles bij elkaar op zodat je er makkelijk bij kan. Een goede voorbereiding is het halve werk! 

Stap 3: Documenten verzenden 

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld, moet je ook enkele documenten indienen. Je moet onder andere een kopie van je identiteitsbewijs, een kopie van je KvK-inschrijving en een kopie van je bankafschrift indienen. 

Stap 4: Aanvraag beoordelen 

Zodra je je aanvraag hebt ingediend, beoordeelt de KSA deze. De KSA zal je aanvraag beoordelen op basis van de vereisten en kosten voor de vergunning. Als je aan alle vereisten voldoet, kan de KSA je aanvraag goedkeuren. 

1. Wat de KSA ook doet is kijken of jij als aanvrager betrouwbaar bent. Betrouwbaarheid staat vooraan, helemaal omdat een louche casino haaks op de pijlers van de KSA staat, namelijk het voorkomen van oneerlijk spel, misbruik en het voorkomen witwassen. Indien de KSA je als niet-betrouwbaar beoordeeld dan kan je uiteraard fluiten naar je vergunning. De betrouwbaarheid toetst de KSA aan de hand van de Bibob-toets. 

De Bibob-toets betreft een formulier met uitgebreide vragenlijsten waarin om informatie wordt gevraagd, deze informatie wordt gebruikt om integriteit van aanvragers te controleren. Deze informatie en vragen slaan vooral op de betrokkenheid van de personen bij de onderneming, zeggenschap en dergelijke. Onvolledigheid in deze formulieren kunnen tot een negatief Bibop-advies leiden.

2. Daarnaast wordt er gekeken of de aanvrager voldoet aan de voorschriften die de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) stelt. Indien dit niet het geval is, is de consequentie uiteraard het niet verstrekken van de vergunning. Het voorkomen van witwassen is namelijk ook één van de drie pijlers van de KSA. De aanvrager verstrekt bij de aanvraag de onderdelen van een anti-witwasbeleid waaruit blijkt dat er voldoende is gewaarborgd dat het online casino niet in strijd met de Wwft wordt georganiseerd en dan het toezicht op de naleving en handhaving, doelmatig en – treffend kan worden uitgeoefend. 

3. Ook moet de controledatabank in orde zijn. We horen je denken, wat is een controledatabank, nou dat gaan we je haarfijn uitleggen! Op grond van artikel 5.4 van het Besluit KOA moet een aanbieder van kansspelen op afstand een controledatabank hebben. De nieuwe wet verplicht kansspelaanbieders om speelgegevens vast te leggen, dit is mede om kansspelverslaving tegen te gaan. Een aanbieder moet deze gegevens op een afgescheiden computersysteem plaatsen, dit specifieke systeem noemt de wetgever de controledatabank, maar in de volksmond wordt dit afgekort naar de CDB. 

Als kansspelaanbieder ben je verplicht om de KSA en andere toezichthouders toegang te verlenen tot je CDB, zo kan gemakkelijk worden gecontroleerd of je je als bedrijf houdt aan de regels en voorschriften die de KSA stelt. 

4. Bij het aanvragen van een vergunning wordt vervolgens ook om een kopie gevraagd van het integriteitsbeleid van een onderneming. Dit beleid is ervoor om te waarborgen dat misbruik en fraude wordt onderkend en ook om leidinggevende en personen op hoge posities met spelers in aanraking komen, betrouwbaar zijn. Uit dit beleid moet blijken dat de inventarisatie, analyse en evaluatie van integriteitsrisico’s voldoen aan de wet. Daarnaast moet er beschreven zijn hoe dit beleid intern wordt toegepast en gehandhaafd. Ook wordt er gekeken naar hoe dit beleid in elkaar steekt, zo wordt er gekeken naar de procedures en maatregelen bij wijze van handhaven, functies die door aanvrager zijn aangemerkt als integriteitsgevoelig, wijzen waarop aanvrager de betrouwbaarheid toetst van de mensen die zij aanmerken als integriteitsgevoelig. 

Bij de integratietest, test KSA de verbinding tussen de CBD, de systemen van de KSA en de gegevensverwerking. Tijdens deze test beoordeeld de KSA of je aan alle voorwaarden voldoet. 

5. Ook moet het reclamebeleid van online kansspelaanbieders goed in orde zijn. Men heeft er tegenwoordig allemaal van gehoord dat er veel te doen is rondom wervings en reclameactiviteiten en dat er veel opspraak over is. De wet stelt hier veel regels voor en het is dan ook van grootste belang dat de KSA hier een nauwkeurige en strenge blik op werpt. Er wordt gekeken of de aanvrager voldoende maatregelen heeft getroffen om de naleving daarvan te verankeren in systemen, procedures en afspraken, zowel intern als extern, verstrekt bij de aanvrager bij zijn aanvraag een kopie van zijn reclamebeleid, waaruit in ieder geval blijkt:

 • Dat de wervings- en reclameactiviteiten voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften,
 • Hoe het reclamebeleid wordt geïmplementeerd en toegepast. 

Er moet een reclame- en marketingbeleid zijn waarin onder meer staat hoe wordt voorkomen dat reclame misleidend en agressief is, aangezet tot onmatige deelname en richt op kwetsbare groepen. Daarnaast maken casino’s veel gebruik van bonussen, ook dit moet aangegeven worden. 

6. Vervolgens wordt het verslavingspreventiebeleid onder de loep genomen, dit moet in samenspraak met een deskundige worden opgesteld zodat het ook aansluit bij het Nederlandse stelsel van verslavingszorg. De aanvrager moet aantonen dat hij voldoende heeft gewaarborgd om te voldoen aan de bij wet gestelde eisen met betrekking tot verslavingspreventie. Eén van de grootste valkuilen binnen de kansspelsector zijn verslavingsgevoelige, hier wordt met man en macht aan gewerkt om dit zo veel mogelijk terug te dringen. Zo ook door de KSA, dit doen zij door middel van dit preventiebeleid volledig door te spitten. Zo moet een kansspelaanbieder bijvoorbeeld een vertegenwoordiger in Nederland te hebben. voldoende aan de eisen van Cruks voldoen. 

Cruks is een landelijk register voor mensen die gevoelig zijn voor kansspelverslaving of die al daadwerkelijk verslaafd zijn. Wanneer iemand in dit register staat mag je (tijdelijk) niet meer gokken. Ook kan je jezelf inschrijven mocht je niet meer willen gokken. Bij fysieke casino’s wordt er bij binnenkomst gekeken of je geregistreerd staat in het Cruks register, dit doen ze door middel van het checken van enkele persoonsgegevens zoals je naam en adres. Bij een online casino zou dit natuurlijk niet anders moeten zijn, vaak gebeurd dit door middel van een pop-up die je niet weg kan klikken tot je gegevens hebt ingevuld. Wanneer je deze gegevens hebt ingevuld controleert een systeem of je ingeschreven staat in Cruks. Dit is een erg veilige en effectieve manier van verslavingspreventie. Ook moet een website een webpagina bevatten dat zijn spelers behoed en informeert over verslavingspreventie en instellingen die hierop aansluiten. Het siert een website ook om bijvoorbeeld tips te geven over hoe je een verslaving kan herkennen of tegen kan gaan. 

7. Een aanvrager moet ook kunnen aantonen dat zijn bedrijf stabiel is, dit houdt in dat een bedrijf moet aantonen dat hij niet failliet is of surseance heeft aangevraagd. Ook moet er uiteraard geen beslag zijn gelegd op een deel van het vermogen, een klein beetje kan maar een aanmerkelijk deel zorgt er automatisch voor dat je niet door de controle komt bij de KSA. 

De aanvrager moet aantonen dat er passende maatregelen worden getroffen dat erin resulteert dat de spelerstegoeden gescheiden zijn van het kapitaal van het desbetreffende bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door Stichting Derdengelden aan te stellen of een bankgarantie te regelen. Hierbij moet er een exitplan zijn opgesteld waarin verscheidene garanties worden gegeven omtrent geldzaken, bijvoorbeeld dus over terugbetalingen aan spelers. 

8. Aanvragers moeten kunnen aantonen op welke manier de risico’s van matchfixing worden beheerst en welke processen en systemen het bedrijf gebruikt om deze matchfixing te herkennen en melden. Maar wat is nu precies matchfixing? In Nederland is het populair om te wedden op sportwedstrijden, hier zie je dan ook veel reclame van voorbij komen en is iedereen hier wel mee bekend. Kenmerkend voor sportweddenschappen is dat de uitkomst van het kansspel niet wordt bepaald door een toevalsgenerator, maar door de uitkomst van een sportwedstrijd of gebeurtenissen tijdens sportwedstrijden. Dit brengt het risico van manipulatie met zich mee. Bij matchfixing zijn sporters betrokken bij het manipuleren van wedstrijden, al dan niet gedwongen, met als doel financieel voordeel te halen uit gedane weddenschappen. Vanwege het risico van matchfixing besteedt de online kansspelwetgeving bijzondere aandacht aan het voorkomen van matchfixing en het beschermen van de integriteit van de sport.

Zo hoor je nog wel eens roddels over dat een scheidsrechter zou zijn omgekocht om een specifieke speler een rode kaart te geven, een bepaald team dat zou zijn omgekocht om toch net even die 2 goals door te laten gaan of zou één van de topspelers ineens geblesseerd zijn bij de training nét voor die ene belangrijke wedstrijd. Of dit in de praktijk veel gebeurt weet niemand, behalve de desbetreffende mensen zelf. Voor de ‘normale’ mensen onder ons blijft het alleen maar speculatie, maar het is in ieder geval goed om te weten dat casino’s hier dus daadwerkelijk een beleid voor moeten schrijven! Dat neemt enige onzekerheid en speculatie weg bij de niet-topsporters. 

Er zijn heel wat regeltjes als het aankomt op matchfixing, we hebben de volgende voor je op een rijtje gezet: Alle aanbieders van sportweddenschappen kunnen een vergunning krijgen en staan ​​onder toezicht van de KSA. De regels ter voorkoming van matchfixing worden zijn uitgewerkt in lagere regelgeving. 

Wil je meer weten over legale casino’s en hoe dit tot stand is gekomen? Lees dan ons artikel: Online gokken legaal in Nederland, vandaag 1 april 2021: dat vieren we bij DutchGamblers!

1. Analyseer op manipulatie

Het is niet altijd duidelijk of games en competities voldoende professioneel zijn om sportweddenschappen verantwoord af te sluiten. Daarom moet de vergunninghouder zijn wedstrijden analyseren om manipulatie tegen te gaan, voordat hij weddenschappen aanbiedt. Bij de analyse moet de vergunninghouder rekening houden met een aantal samenhangende aspecten, waaronder de mate waarin 

 • De uitkomst van de wedstrijd relevant is voor de competitie van de betreffende sport,
 • Spelers tijdig en adequaat worden betaald,
 • Er is objectieve verslaggeving van de wedstrijd.

Als de risicobeoordeling aanleiding geeft tot enige feiten of omstandigheden die erop wijzen dat er mogelijke manipulatie van een wedstrijd is, moet de vergunninghouder passende maatregelen nemen en de KSA hiervan op de hoogte stellen. Het is aan de vergunninghouder om de aard van de te nemen maatregelen te bepalen in functie van het risico dat is ontdekt. Een mogelijke maatregel is dat er geen weddenschappen op een bepaalde wedstrijd mogen worden georganiseerd, dat wil je natuurlijk niet als vergunninghouder.

Wedstrijden op de ‘witte lijst’ worden uitgesloten van de analyse. Deze wedstrijden wordt van verwacht om voldoende professioneel te zijn georganiseerd. Voorbeelden zijn de hoogste divisies en grote bekertoernooien in voetbal, hockey, basketbal en ook zelfs darten!  Dit betekent niet dat de vergunninghouder niet meer mag analyseren, nee zij mogen altijd de weddenschap analyseren op opvallende en verdachte transacties en patronen, zowel tijdens als na de weddenschapsperiode.

2. Verboden wedstrijden

Bepaalde speelmomenten hebben een zeer groot en aannemelijk risico op matchfixing. Deze speelmomenten, die op de ‘zwarte lijst’ staan, zijn verboden voor weddenschappen. Deze houden in: winnen of verliezen van individuele games of een set bij tennis, een openbare waarschuwing bij boksen, een eerste inworp, overtredingen, gele of rode kaarten bij voetbal.

Ook amateurspellen zijn verboden, omdat ze onvoldoende garanties bieden tegen manipulatie. Verder is het niet toegestaan ​​om weddenschappen te organiseren op jeugdwedstrijden, op wedstrijden waar geen objectieve verslaggeving over is of waarvan de uitslag niet relevant is voor de competitie van de betreffende sport.

3. Toezicht op gokpatronen

De vergunninghouder moet zijn aanbod van sportweddenschappen ook controleren op opvallende en verdachte gokpatronen die kunnen duiden op manipulatie van wedstrijden. De vergunninghouder moet deze (mogelijke) onregelmatigheden direct te melden aan de KSA en aan de sportfederatie die de betreffende wedstrijd organiseert. Indien nodig moet de vergunninghouder aanvullende maatregelen nemen, zoals het beperken van het ingezette geld of het intrekken van de weddenschap.

4. Integriteitsbeleid

De vergunninghouder moet een integriteitsbeleid op te stellen, zoals eerder benoemd.  Het beleid van de vergunninghouder dient gericht te zijn op het tegengaan van wedstrijdvervalsing met betrekking tot weddenschappen, door het opsporen van verdachte gokpatronen of andere kansspel gerelateerde signalen die wijzen op mogelijke wedstrijdvervalsing. Bovendien moet de vergunninghouder passende maatregelen te nemen om belangenconflicten en misbruik van zogeheten voorwetenschap te voorkomen.

5. Samenwerking

Om prijsmanipulatie en de daaraan verbonden risico’s te voorkomen en tegen te gaan, is een goede informatiepositie van de verschillende betrokken partijen van groot belang. De vergunninghouder dient daarom samen te werken en informatie uit te wisselen met onder andere de organisatoren van de wedstrijden, de betrokken sportorganisaties, het Nationaal Platform Matchfixing en internationaal opererende samenwerkingsverbanden zoals de European Sports Security Association (ESSA) en de Europese Loterijen. Monitoringsysteem (ELMS).

Businesswomen shaking hands outdoors

6. Verantwoordelijkheid

De vergunninghouder dient zijn spelsysteem zo in te richten dat hij te allen tijde verantwoording kan afleggen over onder andere de wijze waarop de risicoanalyses zijn uitgevoerd, wat de bevindingen waren en, indien van toepassing, welke handeling(en) het heeft als resultaat genomen.

Zoals je kunt lezen is het voorkomen en reguleren van matchfixing niet zomaar iets, maar dat is ook logisch als je erover nadenkt. Het hele leuke aan kansspelen is dat het willekeurig is, daar ligt de spanning. Als alles met voorbedachte raden wordt bepaald om er maar centen uit te kunnen halen haalt dit de charme van het spel weg. Maar goed dat de KSA hier streng op controleert!

Stap 5: Vergunning verkrijgen

Zoals je kunt lezen gaat er een heel traject aan voort voordat je een vergunning van de KSA in ontvangst mag nemen, het is ook niet gek dat dit minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar duurt. Maar duizenden euro’s verder en eventjes wachten is het (als het goed is) zo ver. 

Als je aanvraag is goedgekeurd, krijg je eindelijk die langverwachte vergunning. De vergunning geeft je het recht om met jouw online casino kansspelen aan te bieden en organiseren. Als je een vergunning hebt, moet je je uiteraard nog steeds aan de regels en voorschriften van de KSA houden. Een vergunning wil dus ook niet zeggen dat je verzekerd bent van vijf jaar gegarandeerd kansspelen aanbieden, het moet altijd up to date blijven aan de laatste wet- en regelgeving, want de KSA trekt je vergunning zo weer in!

Stap 6: Vergunning verlengen

De vergunning die je van de KSA hebt gekregen, is geldig voor een bepaalde periode. Na deze periode moet je de vergunning verlengen. Je kunt dit doen door een nieuwe aanvraag in te dienen. Wees niet bang, een zogenoemde nacontrole zal niet zoveel tijd in beslag nemen als de eerste aanvraag. Het kan natuurlijk voorkomen dat er wetgeving is veranderd in de tussentijd en dat je huidige beleidsplannen niet meer hierop aansluiten. Het is erg handig om hiervan op de hoogte te zijn om je in de toekomst (bij zo’n nieuwe aanvraag) kopzorgen te besparen!

Stap 7: Vergunning intrekken 

Als je je niet aan de regels en voorschriften van de KSA houdt, kan de KSA je vergunning intrekken. De KSA kan ook je vergunning intrekken als je de vergunning niet tijdig hebt verlengd. Dit gebeurt wanneer je na 5 aaneen lopende jaren niet tijdig een nieuwe vergunning hebt aangevraagd, dit doe je op dezelfde manier als de eerste aanvraag. 

Je kan ook tussentijds het voor elkaar krijgen om je vergunning ingetrokken te krijgen door de KSA. Het gebeurt niet heel vaak, maar het komt wel eens voor. Bijvoorbeeld wanneer je handelt in strijd met je eigen beleid van integriteit, matchfixing of reclame. 

Een ster in retentie: vaak leuke aanbiedingen

Mooie bonussen tot wel 250 Euro

Zeer scherpe layout, veel slots en goed vindbaar

Bonus
8.6
5/5

Bonusbedragen oplopend tot 250 Euro

Een echt casino voor de slotsliefhebber

Account registreren gaat lekker vlot

Bonus
8.5
5/5

Conclusie 

Als je een vergunning van de KSA wilt aanvragen, moet je een aanvraagprocedure volgen. Je moet eerst informatie verzamelen over de vergunningen en vereisten. Vervolgens moet je het aanvraagformulier invullen en verschillende documenten verzenden. Daarna beoordeelt de KSA je aanvraag. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je een vergunning. Je moet de vergunning verlengen als deze afloopt en je moet je aan de regels en voorschriften van de KSA houden. Als je dit niet doet, kan de KSA je vergunning intrekken. Je bent even bezig, maar wanneer dit voorbij is en je je vergunning in ontvangst mag nemen kan je met een gerust hart legaal in Nederland je kansspelen aanbieden! 

Meer weten over de kansspelautoriteit? Lees dan ons artikel!

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.1
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Claim hier je bonus bij het Nr. 1 Online Casino van Nederland:
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.