People in casino

Hoe controleert de Kansspelautoriteit op eerlijk spelverloop?

De kansspelwetgeving is niet voor niets ontstaan, vóór het aannemen van deze wetten en regels was er veel sprake van fraude en gokverslaving. De kansspelwetgeving bestaat uit de Wet op de Kansspelen en de wet Kansspelen Op Afstand. Sinds deze wetten valt het veel beter te reguleren hoe kansspelaanbieders moeten handelen en wordt er meer aandacht besteed aan de consument. Maar, hoe wordt dit nou gecontroleerd? In deze blog laten we je weten hoe de kansspelautoriteit controleert op een eerlijk spelverloop van kansspelaanbieders en door kansspelspelers.

Zie hier een aantal eerlijke online casino opties:

Een ster in retentie: vaak leuke aanbiedingen

Mooie bonussen tot wel 250 Euro

Zeer scherpe layout, veel slots en goed vindbaar

Bonus
8.6
5/5

Veel kwalitatieve online videoslots

Sterk aanbod sportsbook van Kambi

Verfijnd product: strakke layout en zoekfunctie

Bonus
8.4
4/5

Kansspelautoriteit

De toezichthouder van de kansspelsector is de Kansspelautoriteit, dat in 2012 is opgericht. Dit is een bestuursorgaan dat zelfstandig opereert en dat in opdracht van de minister van Rechtsbescherming het kansspelbeleid van Nederland uitvoert. Wat zij willen bereiken is bescherming van consumenten, voorkomen van gokverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit 7 wettelijke verplichtingen, zoals:

 1. Reguleren van de kansspelmarkt,
 2. Toezicht houden,
 3. Handhaving,
 4. Bevorderen verslavingspreventie,
 5. Geven van voorlichting en informatie,
 6. Tegengaan gokgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders
 7. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (hierna: Cruks)
Logo Kanspelautoriteit, blauwe balk met schild en leewen aan de zijkanten

En precies punt 2 is een beetje een vaag begrip, toezicht, hoe houdt de Kansspelautoriteit nou toezicht? Wat verstaan zij onder een eerlijk spelverloop, hoe behouden en controleren zij dit nu precies?

Vergunning

Het begint allereerst allemaal bij een vergunning, deze vergunningen geeft de Kansspelautoriteit aan kansspelaanbieders die voldoen aan een x-aantal eisen. Deze vergunning rust op de wetten van de Kansspelwetgeving, die sinds 1964 herschreven wordt om zo actueel mogelijk te blijven. Sinds 2021 bestaat er ook een versie van deze wet die zich focust op online kansspelen, namelijk de wet Kansspelen op Afstand (hierna: KOA).

Om zo’n vergunning te kunnen bemachtigen moet de Kansspelautoriteit zien dat jij voldoet als aanbieder aan hun pijlers, bescherming van consumenten, voorkomen van gokverslaving en het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit. Hier valt onder bijvoorbeeld: op een juiste manier reclame maken van een kansspel, het  duidelijk tonen van het 18+ kenmerk, actief deelnemen aan verslavingspreventie et cetera.

Eerlijk spelverloop

Een manier van controleren is de Controle Databank (hierna: CDB). Dit is een afgescheiden computersysteem waar online kansspelaanbieders speelgegevens in vastleggen. Als kansspelaanbieder ben je verplicht om de KSA en andere toezichthouders toegang te verlenen tot deze CDB. Op die manier kan worden gecontroleerd of je je wel aan de voorschriften en regels houdt die de wet voorschrijft.

Indien de KSA vermoed dat er geen sprake is van een eerlijk spelverloop, wordt er een onderzoek gestart om dit zo snel mogelijk te ontkrachten of de kiem in te smoren. De eerste stap is om te kijken of het daadwerkelijk nodig is om een onderzoek te starten, dat doet de KSA aan de hand van de 4 volgende vragen:

 1. Hoeveel Nederlandse spelers maken gebruik van het illegale aanbod?
 2. Hoe schadelijk is het illegale aanbod voor de publieke doelen van de KSA?
 3. Is er sprake van illegaal aanbod of andere omstandigheden die spelers kunnen wegtrekken van de legale markt?
 4. In welke mate richt het illegale aanbod zich op de Nederlandse consument?

Voor een eerlijk spelverloop hanteert de KSA de leidraad voor beoordeling kansspelen. Deze leidraad richt zich tot aanbieders met een vergunning, zonder vergunning en tot alle personen die op andere wijze met kansspelen betrokken zijn. In het geval dat een nieuw spel beoordeeld moet worden, wordt dit spel eerst in een categorie verdeeld, er zijn 3 categorieën:

 1. Spellen met een sterk financieel karakter. Voorbeelden uit het verleden waarover de Kansspelautoriteit heeft gerapporteerd zijn binaire opties, centveilingen, piramidespelen en multi-level-marketing. Deze producten hebben een hoog risico voor consumentenbescherming, fraude en witwassen. Daarnaast is er vaak sprake van een overlap met toezicht op financiële producten waardoor het voor de aanbieders niet duidelijk is tot wie zij zich moet wenden.
 2. Spellen met een sociaal component waarvan het onduidelijk is of er sprake is van prijzen of premies. Voorbeelden hiervan zijn sociale spellen waar alleen punten zijn te verdienen die niet in geld uitgekeerd kunnen worden (maar mogelijk wel verhandeld kunnen worden). De Kansspelautoriteit vermoedt dat bepaalde sociale spellen een verslavende werking hebben.
 3. Spellen met enige behendigheidscomponenten waarvan het zonder nadere analyse onduidelijk is of sprake is van overwegende invloed op de aanwijzing van de winnaars. Voorbeelden hiervan zijn poker, fantasy sports en Golden Ten-achtige spellen.

Voordat een spel technisch beoordeeld wordt, kijkt de KSA eerst of er voldoende reden is om het spel te beoordelen. Dit doen ze aan de hand van de 3 volgende stappen:

 1. Drempelcriterium: De termijn van de verwachte omvang van vraag en aanbod van het spel, en de eventuele schade die het spel kan toebrengen aan de drie publieke doelen van de KSA.
 2. Beslisboom: een beslisboom om te beoordelen of de KSA bevoegd is toezicht te houden op de specifieke  spelvorm. Deze methodiek toetst op de volgende drie onderdelen:

a. de toepasselijkheid van artikel 1 van de Wok en/of andere regelgeving;

b. de aanwezigheid van een prijs of premie;

c. de mate van invloed van de deelnemers op de aanwijzing van de  winnaars.

3. Substituut voor kansspelen: een beschrijving van hoe om te gaan met spelvormen waarvoor de Kansspelautoriteit op basis van de interpretatie van deze leidraad niet bevoegd is om toezicht te houden, maar wel bepaalde risico’s worden geïdentificeerd ten aanzien van de publieke doelen van de Kansspelautoriteit.

Drempelcriterium

Het is belangrijk om te kijken of een spel een bedreiging vormt voor de drie pijlers van de KSA namelijk:

 • beschermen en informeren van consumenten;
 • verslavingspreventie;
 • tegengaan van illegaliteit en criminaliteit.

Om dit te checken wordt er een risicoanalyse gedaan, spellen die nauwelijks schadelijk zijn zoals klaverjassen of Yahtzee worden achterwege gelaten. Spellen die wél een risico kunnen zijn worden verder door het systeem gehaald.

Nadat er geconcludeerd is dat er inderdaad sprake is van een kansspel in de zin van de WOK, kan er verder worden gekeurd. Dit gebeurd aan de hand van het keuringsvoorschrift.

Keuringsvoorschrift

Aan de hand van het keuringsvoorschrift wordt een kansspel gecontroleerd. Hierin zijn te onderscheiden:

Toets van opzet:

Keuring aan de hand van de beschrijving of het ontwerp van het spelsysteem. De opzet kan blijken uit procesbeschrijvingen, werkinstructies en functionele prototypes van (onderdelen van) het spelsysteem;

Toets van bestaan:

Keuring aan de hand van de daadwerkelijke inrichting van het spelsysteem. Het bestaan kan onder andere worden vastgesteld door (het doorlopen van) een proces en of proceslijn. Dit wordt ondersteund met een controle op documenten of testresultaten, de daadwerkelijke personele inrichting ervan. Hiermee kan worden vastgesteld dat de technische en organisatorische inrichting van (onderdelen) van het spelsysteem voldoen aan de gestelde voorschriften;

Toets van werking:

Keuring op het functioneren van het spelsysteem en de toepassing ervan over een bepaalde periode. Stel vast dat het spelsysteem of specifieke onderdelen ervan heeft gefunctioneerd in overeenstemming met de gestelde eisen. Dat kan onder andere door data-analyse en/of deelwaarnemingen uitgevoerd door inspecties of audits in het IT-spelsysteem.

Het keuringssysteem vind je op de website van de Kansspelautoriteit als je zoekt op keuringsschema 1.4.

Het systeem werkt als volgt; in het toetsingskader zijn verschillende hoofdstukken

 • Administratieve verplichtingen
 • CDB
 • CRUKS
 • ICT-systeembeheer
 • Inschrijvingen en aanmelding spelers
 • Kwaliteitsmanagement
 • Speltechniek
 • Verslavingspreventie

Per hoofdstuk zijn er subhoofdstukken, ieder met een eigen keuringsnorm. Zo kan de kansspelautoriteit ieder spel toetsen aan de eerlijkheid.

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.2
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
30 april 2024
Hoe weet ik of een online casino in Nederland legaal is?
26 maart 2024
Bekendste features van videoslots
19 maart 2024
Hoe werkt iDEAL bij online casino’s?
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.