Online Casino’s Europa en een aantal sanctiebesluiten van de Kansspelautoriteit besproken

Sinds 1 oktober 2021 kunnen Nederlandse spelers gokken bij online bedrijven met een Nederlandse kansspelvergunning. Het is dus niet toegestaan om bij online bedrijven te gokken, die niet over dergelijke vergunningen beschikken. Indien dit toch gebeurt, dan brengt dit gevolgen mee voor zowel de betreffende speler als het online casino. Zo kunnen de spelers boetes opgelegd krijgen, maar ook de online casino’s kunnen te maken krijgen met boetes. De Ksa is immers een Nederlandse autoriteit, die ziet op het tegengaan van ongereguleerde kansspelen. Hieronder betrouwbare en legale Online Casino’s om bij te gokken in Nederland:

Grote winnaar bij opening Nederlandse gokmarkt

Vaak hele leuke casinotoernooien aangeboden

Sportsbook, live casino en ook veel slots!

Bonus
6.8
3/5

Veel kwalitatieve online videoslots

Sterk aanbod sportsbook van Kambi

Verfijnd product: strakke layout en zoekfunctie

Bonus
8.4
4/5

Zeer sterke aanbieder voor sportsbetting

Ook genoeg leuke videoslots en casinogames

Duidelijke en vlotte registratieprocedure

Bonus
7.7
4/5

Online Casino’s in Europa kunnen dus te maken krijgen met boetes van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Dat is op zich wel interessant: want hoe krijg je een boete van een Nederlandse autoriteit als je zelf in het buitenland zit? In de casinowereld kan het gewoon. Dit heeft te maken met het feit, dat de Ksa zich bij de aanpak van via internet aangeboden kansspelen, richt op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument. Veel partijen betalen vaak ook wel netjes, want zij willen natuurlijk niet dat zij zichzelf verhinderen wanneer online gokken in Nederland legaal wordt. Wat het al is en waarbij je dus gelicentieerd dient te worden door diezelfde autoriteit. In dit stuk gaan we in op een aantal spraakmakende zaken vanuit de Kansspelautoriteit tegen verschillende online casino’s. Hiermee is het overigens goed om aan te geven, dat het feit dat de Ksa dergelijke partijen beboet heeft, niet wil zeggen dat ze momenteel de zaken niet keurig op orde hebben. De volgende partijen gaan we bespreken:

Maar allereerst:

Algemene informatie Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is in april 2012 opgericht met als doel om ongereguleerde kansspelen tegen te gaan. De Ksa is belast met het toezicht op de naleving van de vastgestelde wet- en regelgeving in de Wok. Hierin is onder meer opgenomen, dat het verboden is om kansspelen aan te bieden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Zoals reeds is aangegeven, richt de Ksa zich bij online aangeboden kansspelen op voorhand op ondernemingen die zich richten op de Nederlandse markt en de Nederlandse consument. Deze gerichtheid blijkt uit:

1. De website waarop het kansspel wordt gespeeld, (.nl);

2. Of de kansspelwebsite in de Nederlandse taal is opgemaakt;

3. Op de wijze van reclame maken, zoals radio, televisie of in geprinte media.

Een illegale aanbieder die niet aan deze prioriteringscriteria voldoet, komt ook voor handhaving in aanmerking, maar heeft een lagere prioriteit. Het niet voldoen aan deze criteria betekent niet dat er geen sprake is van een overtreding.

De Ksa richt zich sinds juni 2017 ook op aanbieders die zich specifiek en onmiskenbaar richten op Nederland. Deze gerichtheid blijkt onder andere uit het gebruik van Nederlandse betaalmiddelen of de afwezigheid van geoblocking. Er is geen sprake van een limitatieve opsomming.

Bet-at-home: wat voor boete kreeg deze partij van de Kansspelautoriteit en hoe verliep de zaak?

Bet-at-home.com is gevestigd in Malta en bezit een Maltese vergunning. Bet- at-home heeft in de periode van juni 2017 tot en met oktober 2017 een overtreding begaan. Via de website van bet-at-home zijn in de periode 14 juni 2017 – 11 oktober 2017 online kansspelen aangeboden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Dit betreft een overtreding op grond van artikel 1 lid 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Deze overtreding is volgens de Ksa verwijtbaar aan Bet-at-home.com Entertainment Limited en Bet-at-home.com Internet Limited. De Ksa besloot toentertijd boetes op te leggen van € 210.000 en € 200.000.

Feiten en omstandigheden

In het jaar 2012 en 2014 zijn de betrokkenen bij de website bet-at-home.com aangeschreven, waarbij meerdere keren is aangegeven, dat de wervings- en reclameactiviteiten van bet-at-home.com zou worden gemonitord. In juni 2012 is Bet-at-home gewezen op het toenmalige prioriteringsbeleid met betrekking tot online kansspelen. Daarbij heeft de Ksa opgemerkt dat in strijd met de Wok online kansspelen werden aangeboden. In mei 2017 heeft de Ksa verschillende meldingen ontvangen over de website bet-at-home.com. Dit ging over reclame op een Nederland gerichte televisiezender. De voormelde ontwikkelingen gaven de aanleiding tot een hernieuwd onderzoek naar de activiteiten van bet-at-home.com. In de periode van juni 2017 en oktober 2017 zijn de website en de aanbieder daarvan nader onderzocht. Van dit onderzoek is in 2018 een rapport opgesteld met de bevindingen van de Ksa. In dit rapport werd geconstateerd, dat de geadresseerden van het rapport in strijd met de Wok hebben gehandeld. Er was namelijk sprake van prijzen of premies mededingen, waarbij de aanwijzing der winnaars plaatsvond door kansbepaling waarbij de deelnemers geen invloed op konden uitoefenen, terwijl daarvoor geen vergunning is verleend. Dit wordt niet betwist door bet-at-home.com. Deze overtreding vond plaats in de periode van 14 juni 2017 en 11 oktober 2017. De raad van bestuur legde aan bet-at-home.com Entertainment Ltd en Bet-at-home.com Internet Ltd. een boete op van € 210.000 aan Bet-at-home.com Entertainment en een boete van € 200.000 aan bet-at-home.com Internet Ltd.

Bet-at-home kon zich niet verenigen met dit besluit en tekende op 17 juli 2018 bezwaar aan. Bet-at-home.com stelde in algemene zin, dat de Ksa hen onterecht heeft geprioriteerd. Daarnaast stellen zij, dat de reclamespots op Eurosports niet op de Nederlandse markt waren gericht. Er was namelijk geen gebruik gemaakt van de Nederlandse taal. Bovendien wordt Eurosport in verschillende landen uitgezonden. Bet-at-home.com voert ook aan dat het niet mogelijk is om de reclamecampagne aan te passen per jurisdictie. De commissie stelt daarentegen, dat Bet-at-home gehouden was om maatregelen te nemen om te voorkomen dat het online aanbod dat gericht is op de Nederlandse markt vanuit Nederland gebruikt zou worden. Dit blijkt onder andere uit de reclamespots, die op een Nederlandse zender zijn uitgezonden. Hierdoor is het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Vervolgens is er hoger beroep ingesteld en heeft de Raad van State uitspraak gedaan op 17 februari 2021. De Raad van State liet de overtreding in stand, maar verlaagde de opgelegde boetes.  De afdeling is van mening dat de hoogte van de boete afhankelijk is van onder meer de ernst van de overtreding. De Ksa had de boetes verhoogd tot de bovengenoemde bedragen. De Ksa heeft hier geen motivering voor gegeven, waardoor de verhogingen niet in stand blijven. Lees hier meer over de sanctie tegen Bet-at-Home.

De sanctie tegen Mr. Green

Mr Green is gevestigd in Malta. Mr Green heeft in de periode van juli 2017 tot en met november 2017 een overtreding begaan. Via de website mrgreen.com zijn in de periode 13 juli 2017 – 7 november 2017 online kansspelen aangeboden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Dit betreft een overtreding op grond van artikel 1 lid 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Deze overtreding is volgens de Ksa verwijtbaar Mr Green Limited. De Ksa besloot toentertijd een boete op te leggen van € 312.500.

Feiten en omstandigheden

De Ksa heeft in juli 2017 de website van Mr. Green onderzocht. Tijdens het onderzoek is gebleken, dat een speler via iDeal geld kan overmaken naar de spelersaccount. De Ksa heeft de opgedane bevindingen in januari 2018 in een rapport verwerkt. In dit rapport werd geconstateerd, dat de geadresseerden van het rapport in strijd met de Wok hebben gehandeld. Er was namelijk sprake van prijzen of premies mededingen, waarbij de aanwijzing der winnaars plaatsvond door kansbepaling waarbij de deelnemers geen invloed op konden uitoefenen, terwijl daarvoor geen vergunning is verleend. Deze feiten worden door niemand betwist. Mr Green heeft in februari 2018 een zienswijze uitgebracht op het rapport van de Ksa. Volgens Mr Green is er geen sprake van een overtreding, omdat het aanbod niet op Nederland is gericht. Volgens hen is het aanbod volledig in de Engelse taal en heeft Mr Green de prioriteitscritieria nageleefd. Ook stellen zij dat de bereikbaarheid van de website vanuit Nederland, de afwezigheid van gokbeperkingen voor spelers in Nederland en de aanwezigheid van de betaalmogelijkheid iDeal niet aantonen dat de Wok is overtreden.

Voor overtreding van de Wok is niet relevant of het aanbod primair op Nederland is gericht. De raad van bestuur is wel van oordeel dat het aanbod zich specifiek en onmiskenbaar richt op Nederland. Dit omdat de website vanuit Nederland benaderbaar is. Verder is tijdens het onderzoek op de website mrgreen.com duidelijk geworden, dat de betalingsmogelijkheid iDeal werd aangeboden. Dit is een betaalmogelijkheid tussen alleen Nederlandse bankrekeningen. Dit is een specifieke en onmiskenbare gerichtheid op Nederland. Aangezien mrgreen de toegang tot hun website niet onmogelijk maakt, kan worden gezegd dat het aanbod mede op Nederland is gericht. Wegens het niet bezitten van een Nederlandse kansspelvergunning heeft de raad van bestuur van de Ksa aan Mr Green een boete opgelegd van € 312.500.

Mr Green kon zich niet verenigen met dit besluit en maakte op 1 augustus 2018 bezwaar, waarin zij onder meer aanvoerde, dat het aanbod op de website niet gericht is op Nederland, waardoor de raad van bestuur niet tot handhaving kon overgaan. Daaropvolgend stelt mrgreen dat de website onterecht als specifiek en onmiskenbaar op Nederland gericht is aangemerkt. De commissie geeft aan dat het vaststaat dat het aanbod van kansspelen van Mr Green bereikbaar was voor Nederlandse spelers. De toegang van de website was immers niet geblokkeerd en daarmee is de overtreding van de Wok gegeven. Voor het vaststellen van de overtreding is niet relevant of mrgreen zich specifiek en onmiskenbaar op Nederland heeft gericht. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat het world wide web ook in Nederland toegankelijk is. Ook het aanbieden van iDeal wijst op een objectieve aanwijzing. De commissie vindt de opgelegde boete passend en zeker niet te hoog, aangezien Mr Green op de Nederlandse markt circa € 2,5 miljoen per kwartaal aan opbrengsten verdient. Er is inmiddels beroep ingesteld bij de rechtbank. Lees hier meer over de sanctie tegen Mr Green.

Ook Casumo in de clinch geweest met Nederlandse Kansspelautoriteit

Casumo is gevestigd in Malta en bezit een Maltese vergunning. Casumo heeft in de periode van februari 2018 tot en met mei 2018 een overtreding begaan. Via de website Casumo zijn in de periode 13 juli 2017 – 7 november 2017 online kansspelen aangeboden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Dit betreft een overtreding op grond van artikel 1 lid 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Deze overtreding is volgens de Ksa verwijtbaar aan Casumo. De Ksa besloot toentertijd een boete op te leggen van € 310.000.

Feiten en omstandigheden

In de maanden februari, maart en april 2018 is de website van Casumo Casino onderzocht. Daarbij is onder meer gebleken, dat de website bereikbaar was vanaf een Nederlands IP-adres, de betaalmethode iDeal werd aangeboden en er in de live chat in het Nederlands/Engels werd gereageerd. Verder is gebleken, dat spelers geweigerd kunnen worden indien zij afkomstig zijn uit een land, dat niet in het dropdownmenu bij registratie is opgenomen. Nederland wordt wel in het dropdownmenu vermeld. Met ingang van 1 juni 2017 werd op de website vermeld, dat Casumo geen spelers uit Nederland meer accepteert. Toch bleek het aanmaken van een account in oktober 2018 geen probleem. Op 7 november 2018 is een rapport opgemaakt. Hierin is gebleken, dat Casumo in strijd met de Wok heeft gehandeld door online kansspelen aan te bieden zonder vergunning. Casumo verwijst naar de Maltese vergunning, maar dat is niet relevant. Dit geldt ook voor de reputatie van Casumo op Malta. Het gaat in deze situatie alleen om de activiteiten op de Nederlandse markt en daar is alleen de Ksa bevoegd.

Casumo voert aan dat de website niet specifiek op de Nederlandse markt is gericht. Voor het vaststellen van een overtreding is het echter niet van belang of een aanbieder zich geprioriteerd heeft, maar of er sprake is van het aanbieden van kansspelen, terwijl er geen vergunning is. Het aanbod van Casumo was voor Nederlandse spelers bereikbaar. Ook was de toegang tot de website niet geblokkeerd. Volgens de voorzieningenrechter mag ervan uit worden gegaan, dat een website met de naam .com vanuit Nederland bereikbaar is. In de aanwezigheid van iDeal kan een objectieve aanwijzing worden gevonden voor de gerichtheid van het aanbod op de Nederlandse markt. Dat er mogelijk Nederlanders in het buitenland een Nederlandse bankrekening aan willen houden, doet hieraan niet af. Het ligt op de weg van Casumo om andere maatregelen te treffen om de bereikbaarheid van de website voor Nederlandse spelers onmogelijk te maken. Wegens het niet bezitten van een Nederlandse kansspelvergunning heeft de raad van bestuur van de Ksa aan mrGreen een boete opgelegd van € 310.000.

Casumo kon zich niet verenigen met dit besluit en maakte op 9 april 2019 bezwaar, waarin zij onder meer aanvoerde, dat het aanbod op de website niet gericht is op Nederland, waardoor de raad van bestuur niet tot handhaving kan overgaan, omdat er geen sprake is van een overtreding. Verder voert Casumo aan dat de Ksa gebonden is aan het prioriteitsbeleid en ten onrechte een plicht tot geoblocking oplegt. De commissie stelt dat aanbieders die niet voldoen aan de prioriteitingsbeleid, ook dan in aanmerking komen voor handhaving. Ook meent de commissie dat vaststaat dat het aanbod van kansspelen van Casumo bereikbaar was voor spelers die zich in Nederland bevonden. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en de eerder genomen besluiten blijven in stand. Lees hier meer over de sanctie tegen Casumo.

Bwin beboet door Kansspelautoriteit

ElectraWorks is de provider van de website en de houder van licenties in Gibraltar en het Verenigd Koninkrijk. ElectraWorks is de partij waarmee de speler een overeenkomst sluit. ElectraWorks bezit geen vergunning om in Nederland kansspelen aan te bieden. Bwin heeft in de periode van  augustus 2018 tot en met januari 2019 een overtreding begaan. Via de website Bwin zijn in de periode 3 augustus 2018 – 16 januari 2019 online kansspelen aangeboden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Dit betreft een overtreding op grond van artikel 1 lid 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Deze overtreding is volgens de Ksa verwijtbaar aan Bwin. De Ksa besloot toentertijd een boete op te leggen van € 350.000.

Feiten en omstandigheden

De Ksa heeft op 3 augustus 2018 de website van Bwin onderzocht en heeft daarbij geconstateerd, dat de website bereikbaar was vanaf een Nederlands IP-adres en dat er op deze website kansspelen werden aangeboden. Ook was de betalingsmogelijkheid iDeal beschikbaar. De Ksa heeft op 18 april 2018 een rapport opgesteld waarin zij opmerkten, dat ElectraWorks door middel van de website bwin.com de gelegenheid bood om aan kansspelen deel te nemen, terwijl zij daarvoor geen vergunning hadden. Dat is een overtreding van de Wok. ElectraWorks stelt, dat zij er op heeft kunnen vertrouwen dat er tegen haar niet handhavend zou worden opgetreden in de overgangsfase naar regulering. Zij deed een beroep op het vertrouwensbeginsel. De raad van bestuur is van mening dat ElectraWorks aan niets het vertrouwen heeft kunnen ontlenen. Volgens de jurisprudentie van de Afdeling volgt, dat een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel volgt, als er aan het bestuursorgaan valt toe te rekenen dat er concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een bevoegde persoon, waaraan verwachtingen kunnen worden ontleend. Dat Bwin in dialoog met het ministerie van Veiligheid en Justitie was over niet handhavend optreden in de overgangsfase naar regulering mits er voldaan werd aan gedragsronden, wil niet zeggen dat er sprake is van een gedoogdbeleid. De Ksa heeft alleen informatie gegeven over het prioriteringsbeleid. De raad van bestuur is van oordeel dat voldoende duidelijk is dat door middel van de website gelegenheid werd geboden om aan kansspelen deel te nemen. De website was vanuit Nederland bereikbaar. Dit bleek uit de iDeal betaalmogelijkheid. ElectraWorks betwist niet dat het aanbod op de website vanuit Nederland bereikbaar was. Daarom is een boete opgelegd.

Bwin kon zich niet verenigen met dit besluit en maakte op 23 juli 2019 bezwaar, waarin zij onder meer aanvoerde, dat het boetebesluit in strijd is met het vertrouwensbeginsel. De commissie stelt, dat het prioriteringsbeleid van de Ksa niet onredelijk is en dat de Ksa handhavend mag optreden. Bij een beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt gekeken naar de juridische kwalificatie van de uitlating, of de gedrager daartoe bevoegd was en naar de afweging van de belangen. Bij een toezegging moet sprake zijn van een redelijke indruk van een welbewuste standpuntbepaling. De uitlating moet toegesneden zijn op een concrete situatie. Algemene uitlatingen zijn niet als zodanig aan te merken. Ook de deskundigheid van de betrokkene speelt een rol. In deze situatie is er geen individuele toezegging gedaan. De uitlatingen zijn te algemeen. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en het reeds genomen besluit blijft in stand.  Lees hier meer over de sanctie tegen Bwin.

Royal Panda, maar liefst een boete van 4 ton

Royal Panda heeft in de periode van  augustus 2018 tot en met januari 2019 een overtreding begaan. Via de website Bwin zijn in de periode 2 augustus 2018 – 7 januari 2019 online kansspelen aangeboden zonder een Nederlandse kansspelvergunning. Dit betreft een overtreding op grond van artikel 1 lid 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (Wok). Deze overtreding is volgens de Ksa verwijtbaar aan Royal Panda. De Ksa besloot toentertijd een boete op te leggen van € 400.000.

Feiten en omstandigheden

De Ksa heeft op 3 augustus 2018 de website www.royalpanda.com onderzocht en heeft daarbij geconstateerd, dat de website bereikbaar was vanaf een Nederlands IP-adres en dat er op deze website kansspelen werden aangeboden. Ook was de betalingsmogelijkheid iDeal beschikbaar. De Ksa heeft op 2 mei 2019 een rapport opgesteld waarin zij opmerkten, dat Royal Panda door middel van de website royalpanda.com de gelegenheid bood om aan kansspelen deel te nemen, terwijl zij daarvoor geen vergunning hadden. Dat is een overtreding van de Wok. Hiervoor werd een boete opgelegd. Royal Panda kan zich niet verenigen met het boetebesluit en tekent op 17 september 2019 bezwaar aan. Royal Panda stelt, dat het boetebesluit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast doet Royal Panda een beroep op het vertrouwensbeginsel wegens het toch handhaven, terwijl was toegezegd om hier van af te zijn tijdens de overgangsfase. Ook vindt Royal Panda de boete te hoog en ontbreekt de motivering ervan. Verder meent Royal Panda dat haar affiliates zich niet richten op de Nederlandse markt. Ook hier vindt de commissie dat er geen geslaagd beroep is op het vertrouwensbeginsel, omdat de toezegging te algemeen is. De commissie begrijpt het standpunt van Royal Panda over de gerichtheid op de Nederlandse markt niet. Het is immers duidelijk dat zij zich richtten op de Nederlandse spelers. Een objectieve aanwijzing is het aanbieden van iDeal. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het boetebesluit blijft in stand. Lees hier meer over de sanctie tegen Royal Panda.

Conclusie

Uit de hierboven behandelde zaken is gebleken, dat de casino’s online kansspelen hebben aangeboden zonder een vergunning. De Wok verbiedt dit. Uit de analyse kan worden opgemerkt, dat de Ksa vrij streng omgaat met dergelijke overtredingen. Indien zij bepaalde aspecten herleiden naar de overtreding, is de kans groot dat er stevige boetebesluiten worden opgesteld. In de bezwaarfase sneuvelen casino’s om aannemelijk te maken, dat hun aanbod niet gericht was op Nederlandse spelers. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel sneuvelt in de bezwaarfase. Voor de Ksa is immers het aanbieden van iDeal al een objectieve aanwijzing voor de gerichtheid op de Nederlandse markt. Hierbij speelt het prioriteringsbeleid een geringe rol, aangezien een casino daar voor eventuele handhaving al dan niet aan hoeft te voldoen. Al met al is duidelijk geworden, dat de Ksa op een strikte wijze handhaaft en dat zij daar in beginsel geen uitzonderingen voor maken.

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.2
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.