Online Casino Vergunning Nederland Aanvragen: wat moet je weten?

De Wet Kansspelen op afstand is op 1 april 2021 in werking getreden. Dit is drie maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. De opening van de online kansspelmarkt staat nu gepland op 1 oktober 2021. Dit is de datum waarop de eerste vergunningen worden verleend door de Kansspelautoriteit. Maar welke strenge eisen stelt de Kansspelautoriteit aan online casino vergunningsaanvragen?

Online gokken is door intreding van de nieuwe Wet kansspelen op afstand sinds 1 april 2021 gelegaliseerd in Nederland. Onder deze wet mogen casino’s online gokken aanbieden, mits zij hiervoor een vergunning hebben. De vergunningen worden onder strenge voorwaarden verleend door de Kansspelautoriteit. Het doel van de nieuwe wet is dat 80% van de spelers kan (en vooral blijft) spelen bij een legale aanbieder. Daarnaast heeft de wet als doel om spelers te beschermen tegen verslaving en fraude. Tevens wil de overheid witwassen door illegaal gokken voorkomen. Om deze doelen te waarborgen is voor het aanbieden van online kansspelen een vergunning vereist, die wordt verleend door de Kansspelautoriteit.

Vergunning voor online gokken Nederland

Om als aanbieder van kansspelen op afstand op de markt toe te treden is een vergunning benodigd. Het is geen eenvoudige opgave om deze vergunning aan te vragen: Nederland hanteert naar verluidt de meest strenge regels ter wereld. Hoe gaat dit precies?

Voorwaarden vergunningsaanvraag: niet mals…

De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunningverlening. Zo kost de aanvraag van de vergunning € 48.000. Wanneer de kansspelautoriteit deze vergunning niet verleent, zal er geen teruggave van dit bedrag plaatsvinden.

Dan zijn er ook nog bijkomende kosten. Zo wil de Kansspelautoriteit een financiële garantstelling hebben op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, welke bedoeld is voor het betalen van belastingen, kansspelheffing en eventuele boetes. Deze garantstelling bedraagt tussen de 50.000 en 870.000 euro. Dit bedrag moet op de rekening van de Kansspelautoriteit gestort worden, wanneer de vergunning wordt verleend. Dit bedrag geldt dus als een soort bewijs dat de aanbieder bepaalde kosten ook daadwerkelijk kan betalen. Daarnaast wordt er berekend dat er gemiddeld per jaar 600.000 euro nodig is aan structurele lasten om operationeel te zijn binnen Nederland. Hiermee komt het totale kostenplaatje neer op 1.475.000 euro voor het aanvragen van de vergunning en het daadwerkelijk operationeel zijn in het eerste jaar.

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor kansspelen op afstand moet een aanbieder zich 2 jaar en 8 maanden voorafgaand aan de vergunningsaanvraag hebben onthouden van het aanbieden van online kansspelaanbod dat gericht is op de Nederlandse consumenten (illegaal aanbod). Dit wordt ook wel de ‘afkoelperiode’ genoemd. Een aanbieder die op 1 april 2021 een vergunning aanvraagt, moet dus vanaf 1 augustus 2018 ervoor gezorgd hebben dat zijn aanbod niet specifiek en actief op Nederlandse consumenten gericht was.

 In paragraaf 3 t/m 18 van de Beleidsregels Vergunningverlening Kansspelen op afstand staan alle documenten die ingeleverd moeten worden ter beoordeling. Wanneer al deze documenten goed zijn gekeurd zal een vergunning worden verstrekt. Volgens paragraaf 17 uit de Beleidsregels Vergunningverlening Kansspelen op afstand moet de aanvrager bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij zijn wervings- en reclameactiviteiten voldoende heeft gewaarborgd aan de hand van de wet.

Aanbieders (Online Casino’s) Nederlandse kansspelmarkt

In januari 2020 heeft de Kansspelautoriteit bekend gemaakt dat de verwachting is dat er zo’n 90 geïnteresseerde partijen zijn die mogelijk een vergunning zullen aanvragen. Onderhand weten we dat er 29 aanvragen zijn ingediend, die ‘as we speak’ zorgvuldig doorgelicht worden door de Ksa.

Na vergunningverlening

Na de vergunningverlening moet de vergunninghouder zich blijven houden aan de gestelde voorwaarden. Dit betekent onder andere dat de vergunninghouder ervoor moet zorgen dat er veilige en betrouwbare betaalmogelijkheden zijn. Ook zal de vergunninghouder zorgvuldig moeten omgaan met het speltegoed van de speler. Dit speltegoed blijft het eigendom van de speler. Met dit tegoed kan alleen worden deelgenomen aan kansspelen die de vergunninghouder aanbiedt. De vergunninghouder moet alle betalingstransacties via dit speltegoed laten verlopen.

Het saldo van de speler mag nooit negatief zijn. Dit is zo geregeld, omdat een negatief saldo een vorm van kredietverstrekking is. Als je schulden hebt zal dit onmatig spelgedrag tot gevolg hebben. Het is belangrijk dat de vergunninghouder ervoor zorgt dat het speltegoed ten alle tijden aan de speler kan worden uitgekeerd. Zélfs wanneer er sprake is van bijvoorbeeld systeemuitval of faillissement van de vergunninghouder. Dit is geregeld om de spelers te beschermen en de casino’s zo eerlijk mogelijk geld uit te keren.

Conclusie

Wanneer alle documenten die in paragraaf 3 t/m 18 van de Beleidsregels Vergunningverlening Kansspelen worden genoemd, zijn ingeleverd en goedgekeurd zal door de Kansspelautoriteit een vergunning worden verleend, mits de aanbieder zich niet in een afkoelperiode bevindt!

Wil je alles weten over online gokken en de eventuele risico’s wat het met zich meebrengt? Bekijk dan onderstaande informatieve video:

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.1
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Claim hier je bonus bij het Nr. 1 Online Casino van Nederland:
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.