Eerlijk Online Casino Nederland: strenge procedures Kansspelautoriteit

Een eerlijk online casino in Nederland kiezen? Wij vertellen je meer over waarom online casino’s in Nederland juist als eerlijk beschouwd kunnen worden.

Online gokken is met intreding van de nieuwe Wet kansspelen op afstand sinds 1 april 2021 gelegaliseerd in Nederland. Onder deze wet mogen casino’s online gokken aanbieden, mits zij een vergunning hebben. De vergunningen worden onder strenge voorwaarden vergeven door de Kansspelautoriteit. Het doel van de nieuwe wet is dat 80% van de spelers kan spelen bij een legale aanbieder. Daarnaast heeft de wet als doel om spelers te beschermen.         

De overheid wil spelers van kansspelen zoals casinospelen, bingo’s en loterijen beschermen tegen verslaving en fraude.

Tevens wil de overheid witwassen door illegaal gokken voorkomen. Om deze doelen te waarborgen is voor het aanbieden van online kansspelen een vergunning vereist.

Vergunning kansspelen op afstand Nederland

Wanneer de vergunning is verstrekt is het aan de vergunninghouder om ervoor te zorgen dat er veilige en betrouwbare betaalmogelijkheden zijn. Ook zal de vergunninghouder zorgvuldig moeten omgaan met het speltegoed van de speler. Dit speltegoed blijft het eigendom van de speler. Met dit tegoed kan alleen worden deelgenomen aan kansspelen die de vergunninghouder aanbiedt. De vergunninghouder moet alle betalingstransacties via dit speeltegoed laten verlopen.

Het saldo van de speler mag nooit negatief zijn. Dit is zo geregeld, omdat een negatief saldo een vorm van kredietverstrekking is. Als je schulden hebt zal dit onmatig spelgedrag tot gevolg hebben. Het is belangrijk dat de vergunninghouder ervoor zorgt dat het speltegoed ten alle tijden aan de speler kan worden uitgekeerd. Zélfs wanneer er sprake is van bijvoorbeeld systeemuitval of faillissement van de vergunninghouder. Dit is gereld om de spelers te beschermen en de casino’s zo eerlijk mogelijk geld uit te keren.

Antecedentenonderzoek online casino

Bij de beoordeling of een casino van goed levensgedrag is en of op die grond een vergunning mag worden vergeven, wordt eerst een antecedentenonderzoek uitgevoerd.

Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar alle informatie die gevonden kan worden over het casino en de directeuren.

Antecedenten zijn strafbare wetsovertredingen uit het verleden. Bij dit onderzoek maakt het niet uit of de overtreding in Nederland heeft plaatsgevonden of in het buitenland. Om dit onderzoek zo volledig mogelijk te doen wordt er gezocht naar alle informatie die gevonden kan worden bij de overheid en wordt er gekeken naar de informatie die het casino zelf heeft gegeven. Daarnaast kan de Kansspelautoriteit onderzoek doen op de volgende plekken:

  •  Handelsregisters;
  • Internet en media;
  • Justitie, voor bijvoorbeeld strafbladen;
  • Politie;
  • Gemeenten;
  • Belastingdienst;
  • Landelijk Bureau Bibob;
  • Buitenlandse kansspelautoriteiten.
Als uit dit onderzoek blijkt dat de casino’s in het verleden fouten hebben gemaakt of zich niet goed hebben gedragen, wordt er geen vergunning vergeven.

Dit onderzoek kan ook gedaan worden naar bedrijfsleiders, aandeelhouders, financiers en personen en bedrijven met wie het casino nauw samengewerkt. De kansspelautoriteit zal in dit geval wel rekening houden met de ernst van het misdrijf en hoe zwaar dit dan zal meewegen bij de beoordeling van het onderzoek. Een verkeersboete zal bijvoorbeeld weinig tot geen invloed hebben op de vergunningaanvraag. Echter zal een misdrijf, zoals witwassen of drugshandel natuurlijk veel zwaarder wegen bij de beoordeling of het casino een vergunning mag krijgen. Mocht er een misdrijf zijn gepleegd dan wordt ook gekeken wanneer dit misdrijf is gepleegd. Wanneer een misdrijf 25 jaar geleden peleegd is, zal dit minder zwaar meewegen, dan een misdrijf dat 3 jaar geleden is gepleegd. Tot slot kijkt de Kansspelautoriteit of een misdrijf één keer is gepleegd of meerdere malen. Als je bijvoorbeeld één keer je belasting niet hebt betaald dan zal dit geen groot probleem zijn, maar als dit al zes keer is gebeurd zal dit wel een probleem zijn.

Huidige aanbieders online kansspelen

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor kansspelen op afstand moet een aanbieder zich 2,5 jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag hebben onthouden. Dit is van het online kansspelaanbod dat gericht is op de Nederlandse consumenten en de aanbieder vanaf 1 januari 2020 de leeftijd van de spelers bij de inschrijving controleren.

De aanbieders die, voor het ingaan van de nieuwe wet al kansspelen hebben aangeboden, zullen veelal dus geen vergunning krijgen wanneer de nieuwe wet in zal gaan.

Tevens geldt dat een aanbieder die eerder online kansspelen heeft aangeboden, maar de Kansspelautoriteit wel een vergunning verstrekt niet het eerder opgebouwde klantenbestand mag gebruiken. Dit bestand is namelijk opgebouwd in de tijd dat onlinekansspelen nog illegaal waren in Nederland. Dit bestand voldoet niet aan de strenge eisen die zijn gesteld door de nieuwe wetgeving. Ook zijn in de nieuwe wetgeving een aantal regels aan kansspelreclame en het opbouwen van een klantenbestand verbonden. Daarnaast zijn er nieuwe regels over de verslavingspreventie waaraan aanbieders zich moeten houden. De aanbieder zal dus zijn klantenbestand volgens de nieuwe wetgeving moeten opbouwen.

De kansspelautoriteit mag handhavend optreden tegen illegaal aangeboden online kansspelen in Nederland. De prioriteit ligt bij het stoppen van illegale aanbieders die zich op de Nederlandse markt richten of die minderjarigen laten spelen. Door de invoering van de nieuwe wet zal het handhaven van het online kansspelen beter te doen zijn voor de Kansspelautoriteit. Een groot deel van het online aanbod zal namelijk door vergunninghouders worden verzorgd. Hierdoor zal het illegale aanbod gerichter en effectiever worden aangepakt.

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.2
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.