Hoeveel online casino’s

Hoeveel online casino’s in Nederland zijn er toegestaan? #

Online gokken is met intreding van de nieuwe Wet kansspelen op afstand sinds 1 april 2021 gelegaliseerd in Nederland. Onder deze wet mogen casino’s online gokken aanbieden, mits zij een vergunning hebben. De vergunningen worden onder strenge voorwaarden vergeven door de Kansspelautoriteit. Het doel van de nieuwe wet is dat 80% van de spelers kan spelen bij een legale aanbieder. Daarnaast heeft de wet als doel om spelers te beschermen.         

De overheid wil spelers van kansspelen zoals casinospelen, bingo’s en loterijen beschermen tegen verslaving en fraude. Tevens wil de overheid witwassen door illegaal gokken voorkomen. Om deze doelen te waarborgen is voor het aanbieden van online kansspelen een vergunning vereist. 

Vergunning #

Om als aanbieder van kansspelen op afstand op de markt toe te treden is een vergunning benodigd. Het is geen eenvoudige opgave om deze vergunning aan te vragen, de Nederlandse overheid heeft zelfs aangegeven dat de regulering voor kansspelen via het internet één van de meest veeleisende regelgevingen ter wereld zal zijn.  

De vergunningsverleningsprocedure zal beginnen op het moment van inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand. Waarschijnlijk zullen de eerste vergunningen zes maanden na de inwerkingtreding worden verleend. 

Partijen kunnen dan ook vanaf het moment van inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand een vergunning aanvragen.

Vier soorten kansspelen #

Wanneer een partij een vergunning wilt aanvragen kan dit voor vier verschillende soorten kansspelmarkten:

  • Ten eerste: voor Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen. Hierbij kan gedacht worden aan roulette of blackjack
  • Ten tweede: voor Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen. Hierbij kan gedacht worden aan poker. 
  • Ten derde: voor sportweddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd.
  • Tot slot: kan een vergunning worden aangevraagd voor weddenschappen op de uitslagen van paardenrennen en harddraverijen. 

Voorwaarden aanvraag vergunning #

Met ingang van de nieuwe Wet kansspelen op afstand wordt ook een nieuw vergunningstelsel voor online kansspelen in het leven geroepen. De Kanspelautoriteit gaat deze vergunningen verlenen. De wet stelt strikte voorwaarden aan een vergunning. Zo kost de aanvraag van de vergunning €48.000. Wanneer de kansspelautoriteit deze vergunning niet verleent, zal er geen teruggave van dit bedrag plaatsvinden.  

Dan zijn er ook nog andere bijkomende kosten. Zo wil de Kansspelautoriteit een financiële garantstelling hebben op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, welke bedoeld is voor het betalen van belastingen, kansspelheffing en eventuele boetes. Deze garantstelling bedraagt naar verwachting €830.000. Dit bedrag moet op de rekening van de Kansspelautoriteit gestort worden, wanneer de vergunning wordt verleend. 

Dit bedrag geldt dus als een soort bewijs dat de aanbieder bepaalde kosten ook daadwerkelijk kan betalen.

Daarnaast wordt er berekend dat er gemiddeld per jaar 600.000 euro nodig is aan structurele lasten om operationeel te zijn binnen Nederland. Hiermee komt het totale kostenplaatje neer op 1.475.000 euro voor het aanvragen van de vergunning en het daadwerkelijk operationeel zijn in het eerste jaar. 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning voor kansspelen op afstand moet een aanbieder zich 2 jaar en 8 maanden voorafgaand aan de vergunningsaanvraag hebben onthouden van het online kansspelaanbod dat gericht is op de Nederlandse consumenten. Dit wordt ook wel de afkoelperiode genoemd. 

Een aanbieder die op 1 april 2021 een vergunning aanvraagt, moet dus vanaf 1 augustus 2018 ervoor gezorgd hebben dat zijn aanbod niet specifiek en actief op Nederlandse consumenten gericht was.

In paragraaf 3 t/m 18 van de Beleidsregels Vergunningverlening Kansspelen op afstand staan alle documenten die ingeleverd moeten worden ter beoordeling. Wanneer al deze documenten goed zijn gekeurd zal een vergunning worden verstrekt.  

Aanbieders Nederlandse kansspelmarkt #

Nederland kent, sinds inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand, eveneens online casino’s. Lees onze online casino reviews! 

Conclusie #

Wanneer alle documenten die in paragraaf 3 t/m 18 van de Beleidsregels Vergunningverlening Kansspelen worden genoemd, zijn ingeleverd en goedgekeurd zal door de Kansspelautoriteit een vergunning worden verleend, mits de aanbieder zich niet in een afkoelperiode bevindt.

FAQ Hoeveel online casino’s  #

Wat is een vergunning? #

Een vergunning is een officiële, soms noodzakelijke, toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit te mogen uitvoeren. De wet kan hierin bepalen of dat iets verboden is zonder vergunning.

Wat is kansspelen? #

Kansspelen zijn volgens de wet op kansspelen dingen zoals: loterijen, casinospelen, speelautomaten, wedden op sport en krasloten

Wat is regelgeving? #

Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of toepassen van de wetgeving.

Wat is een vergunningstelsel? #

Via een vergunningstelsel kunnen activiteiten of handelingen reguleren die op zichzelf aanvaardbaar zijn. Maar zonder die vergunning zijn ze niet toegestaan.

Wat is een aanbieder? #

Een bedrijf dat iets aanbiedt of een instelling dat iets aanbiedt. Dit is meestal een bepaalde product of dienst.

Door gebruik te maken van DutchGamblers bevestig je dat je 24 jaar of ouder bent en dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen, en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.