De Kansspelautoriteit selecteert 25 illegale kansspelwebsites voor handhavingsonderzoek
17 november 2021 
in Nieuws
4 min. leestijd

De Kansspelautoriteit selecteert 25 illegale kansspelwebsites voor handhavingsonderzoek

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft kenbaar gemaakt om 25 illegale kansspelwebsites nader te onderzoeken. Het streven is om sancties op te leggen, indien het mogelijk is om vanuit Nederland deel te nemen aan een kansspel op de betreffende websites. In lijn met het voormelde kunnen ook bevorderaars van de kansspelen, zoals betaaldienstverleners en reclamemakers, worden bestraft. De aanleiding hiervoor ligt in het feit, dat sinds ingaande november 2021 het online handhavingsbeleid van de Ksa een wijziging heeft ondergaan. In dit kader zijn gelijktijdig de boetes aanzienlijk verhoogd.

Op grond van de Wet op de kansspelen is de Ksa onder meer gehouden tot de bestrijding van verboden kansspelaanbod. Dit wordt uitgevoerd door handhavend op te treden tegen aanbieders, die niet in het bezit zijn van een Nederlandse kansspelvergunning maar wel online kansspelen aanbieden. Kansspelen kunnen fysiek en op afstand worden aangeboden. Kansspelen op afstand betreffen kansspelen waaraan met een elektronische communicatiemiddel kan worden deelgenomen. Met de inwerkingtreding van de wet Kansspelen op afstand, welke een wijziging vormt op de Wet op de kansspelen, is het mogelijk om voor het organiseren van kansspelen op afstand een vergunning aan te vragen. Met het verkrijgen van een vergunning kan een aanvrager legaal op afstand kansspelen aanbieden. De ratio van deze wet is spelers te kanaliseren van illegale naar legale aanbieders. Om illegaliteit te bestrijden, heeft de Ksa een handhavingsbeleid ontwikkeld om handhavingsonderzoeken toe te passen bij een vermoeden van een overtreding. De mogelijke aanleidingen hiervoor zijn een melding, een verzoek tot handhaving of een ander signaal.

De Wet Kansspelen op afstand en het handhavingsbeleid

Met de inwerkingtreding van de wet Koa is het online handhavingsbeleid van de Ksa per 1 november 2021 aangepast. De boetes zijn sindsdien fors verhoogd en de prioriteitstelling naar het handhavingsonderzoek kent vanaf heden een uitgebreide criteria voor de afweging daarvan. In lijn met dit beleid is de selectie van 25 websites de eerste stap in de uitvoering. De Ksa streeft immers naar legaliteit. Hierdoor kunnen deelnemers bij een legale aanbieder in een veilige omgeving spelen waarin sprake is van een betrouwbaar spel. Tevens is er bij een legale aanbieder aandacht voor het bestrijden van de kansspelverslaving.


Boete van de Kansspelautoriteit: hoe zit dit precies?

Gelet op de hogere boetes geldt, dat indien de omzet van een illegale aanbieder hoger is dan 15 miljoen euro, de boete gerelateerd wordt aan de omzet, welke vier procent daarvan bedraagt. Bij een omzet lager dan 15 miljoen euro, is de geheven basisboete 600.000 euro. De Ksa heeft daarbij aangegeven, dat de boete verhoogd kan worden bij verzwarende omstandigheden, zoals illegale aanbod gericht op minderjarigen, dan wel indien geen duidelijkheid wordt geboden over verslavingspreventie.

Ook de prioriteitstelling heeft een wijziging ondergaan voor het nieuwe online handhavingsbeleid.  De prioriteitenstelling ziet er op om een aanbieder met voorrang te onderzoeken. De Ksa kan immers te allen tijde besluiten om een illegale aanbieder nader te onderzoeken. De Ksa richtte zich in het verleden op de mate van gerichtheid op Nederlandse spelers. Deze visie heeft een transitie ondergaan, aangezien er heden ten dage ook wordt gekeken naar het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder. De Ksa biedt meer prioriteiten indien er meer spelers onbeschermd spelen bij illegale aanbieders. Naast de voormelde handvatten richt de Ksa zich tevens op de aantrekkingskracht van illegale aanbieders, alsmede de publieke doelstellingen van de Ksa, zoals:

a.       Consumentenbescherming;

b.       Voorkomen van kansspelverslaving;

c.       Bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

In het kader van het nieuwe handhavingsbeleid is bepaald, dat niet enkel de aanbieders en reclamemakers worden bestraft. Ook andere partijen, die bevorderend optreden kunnen worden aangepakt. Voorts worden de overige toezichthouders, welke zich in het binnen- en buitenland bevinden, op de hoogte gesteld over de verrichte illegale activiteiten door de onder toezicht staande bedrijven.

Indien de Ksa constateert dat de 25 geselecteerde website vanuit Nederland kunnen worden benaderd om deel te nemen aan kansspelen, dan treedt de Ksa handhavend op. Om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen, beschikt de Ksa over diverse instrumenten, zoals herstel- en bestraffende sancties, dan wel het geven van een bindende aanwijzing en een openbare waarschuwing. Hiermee wordt immers beoogd om de legaliteit te bevorderen.

Gok online bij legale online casino’s:

Zeker weten dat je gewoon bij legale aanbieders speelt? Houd dan de online casino reviews van DutchGamblers in de gaten. Hieronder ook alvast twee opties om legaal online te gokken:

Over de schrijver
DutchGamblers werkt volgens het principe ‘de juiste persoon op de juiste plaats’. Dit betekent dat verschillende schrijvers actief zijn binnen DutchGamblers, ieder weer met een eigen expertise. De ene met juridische kennis, de andere met kennis van slots en weer een ander van bijvoorbeeld voetbalweddenschappen. Zo garanderen wij diversiteit én kwaliteit in onze geschreven content!
Reactie plaatsen

Speel nu bij Bet365!

Onze beoordeling: 9.8

  • Grote speler
  • Breed aanbod
  • Snelle website

Onze Bet365 review bekijken.

Speel nu bij BetCity!

Onze beoordeling: 9.7

  • Echt Nederlands Online Casino
  • Zeer betrouwbaar
  • Topper voor Sportweddenschappen

Onze BetCity review bekijken.